Arbeid på Askerbanen natt til søndag 15/1

Arbeidet starter lørdag kveld kl. 22:00 og avsluttes søndag morgen kl. 07:00. Ingen tog blir innstilt som følge av arbeidene.

Mellom Billingstad og Hvalstad skal det bl.a. jobbes i denne dagsonen på Askerbanen (nærmest). Alle tog kjører Drammenbanen (til høyre) mellom Sandvika og Asker. (Arkivfoto fra 2005: Øystein Grue)

Bane NOR skal utføre kontroll- og vedlikeholdsarbeider på strekningen Sandvika – Asker. I løpet av 10 timer gjøres det blant annet rensk av stikkrenner og årlige kontroller av signal-, linje- og kontaktledningsanlegg.

Togene kjøres via Drammenbanen. Dette kan føre til forsinkelser på ca. 5 minutter. Ingen tog blir innstilt som følge av arbeidene.