Omfattende helgejobbing på Nordlandsbanen og Dovrebanen

Sommerens store innsats med fornyelse og vedlikehold fortsetter helga 10-11. juni med omfattende arbeider blant annet på Nordlandsbanen og Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Sporombyggingstoget skal i aksjon i Verdal denne helga. (Foto: Jon Lillegjære)

Togtrafikken på Meråkerbanen og Rørosbanen mellom Hamar og Løten blir også berørt. Arbeidene medfører at mange togavganger erstattes med buss, og du kan lese mer om hvordan trafikken avvikles på nettsidene til NSB.

Trondheim-Steinkjer
På Trondheim S skal det denne helga byttes sviller i fem av seks spor. Disse sporene stenges, mens spor 6 er åpent for trafikk.

Mellom Ranheim og Midtsandan gjøres forberedende arbeider til innføring av det nye signalsystemet ERTMS; det skal legges inn innkoblingsfelt for signal ved Vikhammer stasjon, Sjølyst og Grytbakkstranda planovergang.

Mellom Hommelvik og Stjørdal skal det byttes glideskjøt på Stjørdalsbrua, samt monteres plattformelement på Værnes holdeplass. I Gevingåstunnelen skal alle rømningsveger og tunnelanløp kontrolleres i forhold til dokumentasjonen som foreligger. På Stjørdal stasjon skal det begge dager byttes drivmaskiner for sporveksle.

Ny sporvekslelvarme legges inn på Langstein og Ronglan. Mellom Skogn og Levanger skal utløp rehabiliteres og gjennomføres generelle underbyggingstiltak. Ved Salthammer mellom Levanger og Bergsgrav skal det skiftes masser på grunn av forurenset grunn. Dette skjer både lørdag og søndag.

Til Verdal kommer sporombyggingstoget (SPOT’en) – hvor det over 500 meter lange toget vil være i full drift fra 14:00-tiden på lørdag.  Som følge av arbeidene blir atkomsten med bil brutt til et tjuetalls eiendommer, og her gjør Bane NOR spesielle tiltak som følge av dette.

Mellom Røra og Mære blir det etablering av flomløp gjennom hele bruddet. Krattrensk og vegetasjonskontroll er tiltak mellom Steinkjer og Røra begge dagene.

Nordlandsbanen nord for Steinkjer
Mellom Bodø og Fauske skal det renskes stikkrenner og grøfter, mindre deler i sporet skal skiftes. På selve Fauske stasjon er det bytte av sviller, kantplank og lemmer over Finneid bru. På Oteråga skal det legges in to stikkrenner og en kulvert.

På strekningen fra Fauske til Rognan er det generiske kontroller samt oppgradering av et bomanlegg.

Svillebytte er et annet tiltak denne helgen; det skjer mellom Bolna og Lønsdal. På Bolna skal det også byttes kabler. Mellom Bolna og Dunderland legges det inn stikkrenner etter en utglidning.

Mellom Drevvatn og Bjerka skal det byttes stikkrenne. På Drevvatn skal det også byttes sviller i det ene sporet. Fustad bru mellom Mosjøen og Drevvatn blir sandblåst og malt i tillegg til at pilarer og fundament rehabiliteres. Kvalfors bru får nye sviller.

I Forsjordlia mellom Eiterstraum og Mosjøen skal fjellet sikres. På Majavatn og mellom Majavatn og Svenningdal skal det bygges føringsveger og sporkryssinger for kabler. Mellom Lassemoen og Namsskogan blir det både svillebytte og spunting.

Eidsvoll-Lillehammer
Arbeidene på Dovrebanen mellom Eidsvoll og Lillehammer pågår fra lørdag morgen kl. 06.00 frem til søndag kl. 18.00.

Mellom Langset og Kleverud gjøres det arbeider på kontaktledningen og det skal også kjøres pakkmaskin på strekningen. Det ene sporet pakkes fra Langset til Kleverud på lørdag formiddag og det andre sporet pakkes fra Kleverud til Langset på søndag formiddag.

Ved Kleverud jobbes det døgnkontinuerlig med å gjøre klar for en ny undergang som heises på plass under Dovrebanen i august. I helga skal det graves nær sporet og fylles på masser.

Ved Tangen, Sørli, Ottestad, Brumunddal og Bergseng stasjoner utføres diverse vedlikeholds- og sveisearbeider i sporvekslene. Master til kontaktledningsanlegget mellom Tangen og Steinsrud skal i løpet av helgen byttes ut med nye. Også på strekningen mellom Brumunddal og Rudshøgda skal det utføres stedvise mastebytter.

Det vil pågå fjellsikringsarbeider i Bispeskjæringa og ved Kalkverket på strekningen mellom Hamar og Jessnes. Mellom Brumunddal og Moelv skal det foregå diverse spor- og sveisearbeider.

På strekningen mellom Rudshøgda og Bergseng skal signalanlegget kontrolleres. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom. Mellom Brøttum og Tangen skal sporet på deler av strekningen pakkes og justeres.

På Lillehammer stasjon skal signalanlegget kontrolleres. Videre skal det felles noen trær i stasjonsområdet, før arbeidene med å demontere og fjerne gangbrua som går mellom stasjonen og Hammartun skole starter i uke 24.

Mellom Lillehammer og Fåberg skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.