Krevende forbedringsjobb med KARI

KARI er Bane NORs nye, automatiske kunde- og trafikkinformasjonssystem. Innføringen har gitt raskere og bedre publikumsinformasjon, spesielt ved forsinkelser og avvik, men har også bydd på utfordringer.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Illustrasjonsfoto fra Oslo S. (Foto: Bane NOR)

Kontrakten med leverandøren ble inngått i 2014, og en trinnvis utrulling av systemet startet i oktober 2016. Rundt forrige årsskifte var de fleste strekningene på plass, men innføringen av KARI på Oslo S og Nationaltheatret har blitt utsatt til 2018.

- Veldig mye av funksjonaliteten i systemet har fungert som forutsatt, men vi har én stor utfordring.  På noen stasjoner opplever vi at et ankommende tog vises på skjerm og annonseres på høyttaler for tidlig eller for sent, sier direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane NOR, Victor Hansen.

Triggerpunkter til besvær

Årsaken er at triggerpunktene som gir systemet beskjed om når informasjonsmeldingene skal spilles av, enten ligger for langt unna eller for nær plattformene på stasjonen.

- Triggerpunkter er når toget passerer et signal langs sporet eller kjører fra ett sporfelt til et annet. Signalene er tilrettelagt for å drive selve togframføringen, ikke for å varsle kundene. Derfor er de ikke nødvendigvis satt opp i en slik avstand til plattformen at det passer med tiden det tar å varsle et passerende tog, sier Hansen.

- Da må vi gjerne finne et triggerpunkt som ligger lenger unna og beregne hvor lenge etter passering høyttalerannonsering og skilting skal aktiveres. Vi legger ned mye manuell innsats med forbedringsarbeid knyttet til triggerpunktene, og dette har vært en langt større jobb enn vi trodde på forhånd, forteller han.

Noen steder på fjernstrekningene er det svært lange sporfelter og dermed lang avstand fra triggerpunkt til stasjon. Mens et tog som ligger litt foran ruta kanskje slakker av på farten inn mot stasjonen, kan et annet tog bruke kortere tid. Her ligger noe av årsaken til at det er krevende å gjøre systemet ufeilbarlig på noen stasjoner, som f.eks. Myrdal på Bergensbanen.

Det er også utfordringer på kompliserte stasjoner med spor i flere retninger og/eller grensesnitt mellom to ulike fjernstyringssystemer. Ski er en slik stasjon, hvor anleggs- og ombyggingsarbeid knyttet til Follobanen gjør helheten enda mer krevende.

Løpende forbedringer

- Vi jobber kontinuerlig med å forbedre systemet og grunnlagsdataene som benyttes. Før vi lanserer KARI på våre to mest trafikkerte stasjoner Oslo S og Nationaltheatret, ønsker vi å være 100 % trygge på at systemet fungerer tilfredsstillende, sier Victor Hansen, som legger til at det alltid er mulig å overstyre automatikken og endre informasjonen for dem som betjener systemet.

- Vi tar i bruk nye forbedringer i KARI nå før jul. Blant annet blir det nå mulig for NSB og andre togselskaper å legge informasjon om avvikshåndtering direkte inn i systemet. Dette betyr at informasjon om f.eks. buss for tog kommer raskere ut og at informasjonen blir mer presis, påpeker han.

- Raskere og bedre informasjon ved forsinkelser og avvik er en av de store gevinstene med KARI. Høyttalermeldinger gis samtidig på flere stasjoner, det er en enhetlig standard for informasjon på skjermer og høyttalere og samme tydelige høyttalerstemme på alle stasjoner. Et system basert på manuelle operasjoner ville aldri hatt samme kapasitet og rekkevidde, understreker Hansen.

Målet med KARI

Hovedmålet er å øke kvaliteten i informasjonsformidlingen til kunder og samarbeidspartnere, spesielt i avvikssituasjoner, samt å informere likt i hele landet. Andre mål er:

  • Lik informasjon i alle kanaler
  • Ett felles system for all kunde- og trafikkinformasjon
  • Bedre prognoser ved forsinkelser
  • Informasjonen ut til kunden standardiseres og trigges automatisk