- Gjorde mer enn opprinnelig planlagt for jernbanen i Oslo

Riksrevisjonen skriver 15. november at 340 millioner kroner ble bevilget til fornyelse av jernbanen i Oslo-området i 2016, og at 70 millioner av disse ikke ble brukt. Det er skapt et inntrykk av at det ble gjort mindre for å ta ned vedlikeholdsetterslepet enn opprinnelig tenkt i Oslo.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Konserndirektør Vibeke Aarnes er leder for Infrastrukturdivisjonen i Bane NOR. (Foto: Thor Erik Skarpen)

- Det er merkelig å få kritikk for dette, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR. - Det er en god ting å spare penger slik at vi kan gjøre mer enn planlagt. Da gir vi kundene mer for pengene. Vi ønsker å korrigere det bildet som er skapt i mediene i denne saken.

- Alt planlagt arbeid i Oslo-området i 2016 ble gjennomført og mer til. Poenget er at vi sparte 100 millioner kroner på rimelige løsninger og dermed kunne vi gjøre enda mer for å ta ned vedlikeholdsetterslepet, både i Oslo og andre steder.

- Riksrevisjonen kritiserte oss for å ikke bruke alle pengene som ble til overs i Oslo-området. Vårt svar var at vi brukte pengene der det var praktisk mulig for å ta ned vedlikeholdsetterslepet, slik vi hadde fullmakt til, sier konserndirektør Vibeke Aarnes i Bane NOR.

For hele landet ble det brukt 3,2 milliarder kroner på å håndtere vedlikeholdsetterslepet på norsk jernbane i 2016.