Vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen 3. og 4. juli

Førstkommende søndag–mandag gjennomfører Jernbaneverket omfattende vedlikeholdsarbeid på Ofotbanen, og ordinær togtrafikk innstilles mens arbeidene pågår.

Kontroll av sporvekslene på Straumsnes er en av mange oppgaver som skal gjennomføres kommende helg.I løpet av 45 timer skal dette gjøres:

  • Narvik stasjon: arbeid med sporveksler
  • Arbeider med Djupvik krysningsspor
  • Forsterkningsledning mellom Djupvik og Straumsnes
  • Straumsnes: kontroll av sporvekseldrivmaskiner
  • Rombak stasjon: støping av mastefundamenter m.m.
  • Arbeid med fjernledning Rombak–Grensen
  • Katterat tunnelen: oppføring av nytt snøoverbygg
  • Katterat stasjon: strossing/kontaktledningsarbeider
  • Skinnebytte mellom Katterat og Bjørnfjell