Vann med tog fra Vatnestrøm

Jernbaneverket har besluttet å bidra med ti millioner til bygging av et nytt sidespor på Vatnestrøm på Sørlandsbanen. Bedriften Voss vann skal dermed kunne sende store mengder vann med tog til Kristiansand havn.

Havnesporene i Kristiansand er klartgjort og nylig ble en prøvetur foretatt. (Foto: Rune Jensen)

-Vi har besluttet å bruke ti millioner kroner fra de såkalte ‘sidespormidlene’ våre, sier terminalsjef Kjell Maudal i Jernbaneverket. Dette blir da et spleiselag der vi bidrar med om lag halvparten av hva totalkostnaden vil bli i forbindelse med anlegget på Vatnestrøm. For uten byggingen av sporveksel på Sørlandsbanen med tilhørende signalarbeider skal det også bygges et spor inn på bedriftsområdet. Jernbaneverkets bidrag begrenser seg til jernbanetekniske arbeider. Avstanden fra Vatnestrøm til Kristiansand er bare 40 kilometer, men produksjonsmengden er så stor at jernbane likevel er å foretrekke.

Glede i kommunen
- Nå legger vi ut anbudspapirene for bygging av det 668 meter lange sidesporet rett over sommerferien, forteller prosjektleder Egil Mølland i Iveland kommune. For oss er dette et kjempeviktig prosjekt da handler om å fjerne et stort antall vogntog hver dag fra dårlige og svingete veier der blant annet fem barneskoler passeres, sier Mølland. For det er store mengder som transporteres: Ved oppstarten av togtransportene legges det opp til ett helt godstog hver dag som skal kjøre fra Vatnestrøm til Kristiansand. Voss vann har stor suksess på verdensmarkedet og bedriften ble nylig kjøpt opp av kinesiske interesser for en milliard kroner. Det ligger at til at produksjonen kommer til øke i åra framover og dermed blir jernbanetransport enda mer konkurransedyktig.

Havnespor i Kristiansand
Jernbaneverket skal nå skifte sviller på side områder ut mot Kristiansand havn for å fornye sporene til og fra havna. På selve havneområdet eies sporene av Kristiansand Havn og Jernbaneverket har på oppdrag derfra satt i stand sporene som ligger i asfalt ut på området. Nylig ble det kjørt en test av transporten ut på havna. –Vi prøvde ut det planlagte transportopplegget ut på havna og konklusjonen ble at dette ser bra ut, forteller prosjektleder i Jernbaneverket Rune Jensen. I oktober planlegger Jernbaneverket å legge inn sporvekselen til det kommende sidesporet på Vatnestrøm.

CargoNet skal kjøre godstogene mellom Vatnestrøm og Kristiansand.
Når containertogene fra Vatnestrøm ankommer Kristiansand, vil de bli delt i to og det blir kjørt to vendinger ned på havna med skiftelokomotiv der containerne skal løftes over fra tog til skip.(Foto: Rune Jensen)