Tunge tak på Oslo S

Det gjøres også denne sommeren store vedlikeholdsarbeider på Oslo. Åtte av stasjonens spor totalfornyes og det betyr tunge tak.

Mye mannskap og hektisk aktivitet på Oslo S i sommer (Foto: Øystein Grue)  

Gjennom et flerårig fornyelsesprogram får landets største jernbanestasjon en hardt tiltrengt oppgradering av spor, sporveksler og andre jernbanetekniske anlegg. Sist uke var Østfoldbanen stengt som følge av disse arbeidene og anlegg i forbindelse med den kommende Follobanen. Nå er trafikken i gang igjen, mens en ny stengeperiode kommer i uken fra 1.august til 8.august. Da stenges alle strekninger nord- og østover ut fra Oslo S. Men i hele sommer er det hektisk aktivitet med fornyelse av sporene 12 til 19. Der fjernes gamle skinner, sviller, kabler og kontaktledning. Også pukken under sporene fjernes før alt sammen bygges opp igjen på nytt.

Sporveksel nummer 100
Rett før helgen ble en milepæl nådd i arbeidet med fornyelsen av jernbanen gjennom Oslo. Da ble nemlig sporveksel nummer 100 skiftet ut siden fornyelsen startet for alvor for fem år siden. Sporvekslene bygges hos leverandøren i Sverige etter tegninger fra Jernbaneverket slik at hver veksel er tilpasset stedet den skal legges inn. De ankommer med tog på spesialvogner og heises inn på plass ved hjelp av en kjempestor skinnegående krav, kalt «Kirow-krana» som er på visitt til Norge for  denne jobben. Krana løfter inn en sporveksel på et par timer, mens man ellers måtte regne rundt et døgn på en slik jobb.

Fakta Oslo S i sommer

 • Spunting og kalk- sementstabilisering for Follobanen
 • Bytte av 5 sporveksler
 • Bytte av 5 doble kryssveksler
 • Bytte av 2 sporkryss
 • Bytte av 1 200 meter spor
 • Masseskifte av 2 600m3 ballastpukk
 • Bytte av 2 600 meter kontaktledning
 • 15 nye master
 • 12 nye åk (holder kontaktledningen over flere spor)
 • Legging av 1 700 meter ny kabel
 • Fjerning av gammel kabel
 • Ny sporvekselvarme for 10 sporveksler
 • Ny arealbelysning i åk
 • Tilhørende arbeider med signalanlegg

Se her for oversikt over arbeider på jernbanestrekningene i sommer.
Kirow-krana løfter hele sporvekselen i en operasjon (over)... -og legger den på plass i sporet (under) (Foto: Øystein Grue)