Til redaksjonene: Presseinvitasjon

Historisk fornyelse av Jernbaneverkets maskinpark. Nye arbeidsmaskiner presenteres.

Statsråd Ketil Solvik-Olsen markerer fornyelsen av maskinparken i Jernbaneverket ved å døpe den første av 21 nye fellesfaglige arbeidsmaskiner som blir levert til Norge. I løpet av de ti neste årene skal 30 ulike typer gamle anleggsmaskiner erstattes med tre grunnmodeller.

 

Sted: Fabrikkgt. 22, Lillestrøm

Tid: 14.30, fredag 26. august

På arrangementet vil  det bli redegjort for den langsiktige strategien  for fornyelse av skinnegående arbeidsmaskiner og de effektiviseringsgevinstene dette gir for drift og vedlikehold av jernbanen.

Kostnadene ved anskaffelsen av de 21 nye fellesfaglige arbeidsmaskinene er estimert til 470 mill. kr. Jernbaneverket har utlyst anbud ifm anskaffelse av nye fireakslede arbeidsmaskiner, som kan benyttes som brann- og redningstog, målevogn og til inspeksjon av kjøreledning og spor.

Den nye arbeidsmaskinen blir presentert sammen med Jernbaneverkets vedlikeholdstog og en av de fem nye revisjonsvognene som allerede er satt i drift.

Infrastrukturdirektør Gorm Frimannslund i Jernbaneverket åpner arrangementet før Statsråd Ketil Solvik-Olsen forestår dåpen av maskinen «C. A. Pihl», som er oppkalt etter Norges første Jernbanedirektør Carl Abraham Pihl (1865-97).

Praktisk informasjon:

  • Deltakere fra pressen må melde inn skostørrelse på medarbeidere de sender til arrangementet innen torsdag klokken 15.00. Ytterligere verneutstyr blir utlevert på stasjonsområdet på Lillestrøm.
  • Jernbaneverket vil gjøre droneopptak av den nye maskinparken. Foto og video kan tilgjengeliggjøres for media dersom det er ønskelig.

For ytterligere informasjon:

  • Edvard Andersen, seniorrådgiver, kommunikasjonsenheten, Samferdselsdepartementet, telefon: 905 11 667, e-post: edvard.andersen@sd.dep.no
  • Svein Horrisland, kommunikasjonsdirektør, Jernbaneverket, telefon: 916 55 155, e-post: svein.horrisland@jbv.no