Skinnesliping på Hoved- og Gardermobanen fra 4. til 14. april

Fra mandag 4. april til torsdag 14. april utfører Jernbaneverket vedlikeholdsarbeider på sporveksler ved stasjonene Asper, Langeland, Frogner, Lindeberg, Jessheim, Hauerseter, Sand, Dal, Bøn og Eidsvoll. Togtrafikken berøres ikke, men arbeidene medfører støy.

Arbeidene utføres av et slipetog. Slipingen utføres inne på stasjonsområdet og vil forbedre kvaliteten på sporet, samt øke levetiden til skinnene.

Dette skal gjøres
I stasjonsområdet skal sporvekslene slipes med et slipetog. Arbeidene utføres av et arbeidstog som er utstyrt med slipeutstyr. Maskiner og utstyr er lyddempet så godt det lar seg gjøre. Antatt lydnivå hos nærmeste nabo som er mest utsatt for støyen kan i korte perioder komme opp i ca. 62 dBA.

Hva er skinnesliping?
Sliping forbedrer kvaliteten på sporet og øker levetiden til skinnene. Dette gjøres for å redusere støyen fra togskinnene når togene passerer. Like etter slipingen kan lyden fra togene oppleves som litt annerledes enn vanlig, men etter noen dager vil omgivelsene oppleve mindre støy fra togtrafikken enn før slipingen.

Slipetoget har 16 slipesteiner som sliper skinnene. Det gnistrer en del når slipetoget kjører og maskinen beveger seg med en fart på ca. 6 km i timen. Brannvesenet vil også bli varslet før arbeidene starter. 

Slipetider:
4.-7. april kl. 00.00-05.00: Asper og Langeland
9.-10. april kl. 00.00-08.00: Frogner og Lindeberg stasjon
10.-11. april kl. 22.00-06.00: Jessheim stasjon
11.-12. april kl. 22.00-06.00: Hauerseter stasjon
12.-13. april kl. 22.00-06.00: Sand
12.-14. april kl. 22.00-06.00: Dal, Bøn og Eidsvoll stasjon