Planlagte arbeider på Dovrebanen 2. til 3. april

Førstkommende helg utfører Jernbaneverket planlagte anleggs- og vedlikeholdsarbeider på Dovrebanen mellom Eidsvoll – Lillehammer. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog.

Arbeider med kontaktledning på Fellesprosjektet. Foto: Jernbaneverket/Øystein Grue

Jernbaneverket utfører arbeider på Dovrebanen fra lørdag 2. april klokken 06:55 til søndag 3. april klokken 19:00. NSB organiserer alternativ transport. Informasjon om dette finner du her.

Hovedaktivitetene vil foregå sør for Hamar. Mellom Hamar og Lillehammer skal det også utføres diverse vedlikeholdsarbeider. Selv om ordinær togtrafikk innstilles og erstattes med alternativ transport, vil det gå enkelte tom- og godstog mellom Hamar og Lillehammer når det er opphold i Jernbaneverkets planlagte aktiviteter.

Hamar-Ottestad
Mellom Stange og Ottestad skal det på søndag utføres vedlikeholdsarbeider på mastene til kontaktledningsanlegget.

Denne helgen skal det kjøres ut sviller som skal lagres på Ottestad frem til neste togfrie periode på Dovrebanen. Da skal nærmere 800 sviller byttes ut.

Stange-Tangen
På Stange og Tangen stasjon skal det gjennomføres en storkontroll av signalanlegget. Denne typen kontroller utføres med jevne mellomrom.

Langset-Espa
På denne strekningen skal jernbanesporets over- og underbygning kontrolleres.
Overbygningen består av skinner, sporveksler, sviller og ballast, og hviler på underbygningen.
Underbygningen er en masse som består av grus og steinmateriale. Denne skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.

Omfattende arbeid med boring, sprenging og graving nær sporet skal utføres mellom Strandlykkja stasjon og Kleverud. På Langset og Strandlykkja skal sporveksler slipes og på resten av strekningen gjøres det jernbanetekniske arbeider.

Minnesund
På Minnesund skal det byttes en tungeanordning i en sporveksel.