Plangrunnlag til Nasjonal transportplan legges frem

Jernbaneverket, Kystverket, Avinor og Statens vegvesen inviterer til pressekonferanse mandag 29. februar, klokka 10.00–11.30 i Plenumssalen i Regjeringskvartalet R4 (Einar Gerhardsens plass 1), Oslo.

Anledningen er presentasjon og overlevering av transportetatene og Avinors grunnlagsdokument for Nasjonal transportplan for 2018-2029. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil sammen med topplederne i transportetatene være til stede.

Pressekonferansen vil bli overført på internett.

Plandokumentet og pressestoff vil være tilgjengelig på aktørenes nettsider og på www.ntp.dep.no fra klokka 10.00 samme dag.

Kontaktperson er kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket (telefon 916 55 155).