Østre linje: Innsatstogene innstilles ut uken

For å bedre punktligheten på Østfoldbanen Østre linje har Jernbaneverket i samråd med NSB besluttet at innsatstogene i rushtiden morgen og ettermiddag innstilles ut denne uken. (uke 7). Årsaken er problemer med akseltellersystemet.

Innsatstogene på Østre linje til og fra Rakkestad innstilles ut denne uken. (Foto: Njål Svingheim)
-Slik det er nå så påfører akseltellersystemet oss for mange forsinkelser, sier direktør for signal- og tele i Jernbaneverket, Sverre Kjenne. Vi mener derfor det er bedre at disse ekstra rushtidsavgangene kjøres med busser inntil leverandøren har løst feilen og systemet er mer robust.

– Leverandøren vår, Bombardier, jobber på spreng med å løse feilene, men dette er komplekse systemer som det tar tid å lage robuste oppgraderinger av, sier Kjenne. Han understreker at feilen ikke berører sikkerheten på strekningen, men at det nå rammer punktligheten så mye at man velger å innstille rushtidsavgangene  for å bedre punktligheten. Feilen med akseltellerne oppstår i kuldeperioder.

-Vi beklager de problemene som oppstår som følge av dette og vil sette i gang disse fire togavgangene igjen så snart vi mener det kan gjøres uten at det går ut over punktligheten for  de faste avgangene på strekningen Skøyen - Mysen, sier Sverre Kjenne. Det er to togavganger morgen og ettermiddag Skøyen – Mysen - Rakkestad som berøres av innstillingene, som gjelder fra og med tirsdag ettermiddag 16/2.

Se rutetabell på NSBs nettsider for detaljer.