Omfattende arbeider på flere baner helgen 11.-12. juni

Kommende helg skal Jernbaneverket utføre arbeider på Dovrebanen, Rørosbanen, Hovedbanen, Vestfoldbanen og Gjøvikbanen. Dette fører til endringer i togtrafikken, og skal du reise med tog denne helgen anbefaler vi at du setter deg inn i oversikten på NSBs nettsider.

Sveisearbeider.

Informasjon over trafikkavviklingen på de ulike strekningene finner du på NSBs nettsider:

Trondheim S-Lundamo

Oslo S-Gjøvik

Kløfta-Dal

Drammen-Skoppum/Tønsberg

Oslo S-Trondheim

Følgende arbeider skal utføres i helgen:

Vestfoldbanen

Galleberg-Holm
I løpet av helgen skal signalanlegget mellom Galleberg og Holm testes.

Fegstad-Skoppum
Mellom Fegstad og Skoppum skal det monteres balisefester i sporet, i tillegg skal kabler skjøtes. En balise er en del av et telekommunikasjonssystem og er plassert midt i jernbanesporet. Balisen sender informasjon om den kommende banestrekningen til mottagere på passerende tog. Videre skal det utføres arbeider med master til kjøreledningen.

Holm-Nykirke
Inne i tunnelen skal AT-anlegget (strømforsyning til kjøreledningen) testes.

Almedalen
I Almedalen skal en bru kontrolleres.


Gjøvikbanen

Kjelsås-Sandermosen
På denne strekningen skal det utføres vedlikeholdsarbeider på en bru. Videre skal sporet justeres. Når sporet justeres blir det løftet og plassert i riktig posisjon, mens det pakkes ny pukk under svillene. Et korrekt justert spor sørger blant annet for bedre kjørekomfort i tillegg til at det forlenger sporets levetid.

Movatn
Ved Movatn skal det bygges nye føringsveier for kabler.

Grefsen-Hakadal
På strekningen mellom Grefsen og Hakadal skal sporet pakkes og justeres. Ved Hakadal skal det også utføres diverse vedlikeholdsarbeider.

Hakadal-Roa
Mellom Hakadal og Roa skal det borres for nye mastefundamenter for kjøreledningen.

Monsrud og Sandermosen
På Monsrud og Sandermosen skal sporet pakkes og justeres. I tillegg skal det byttes sviller ved Monsrud.

Roa-Jaren
På strekningen mellom Roa og Jaren skal det byttes skinner. Videre skal sporet pakkes og justeres.
Det skal også jobbes med veibomanlegget på Haslerud planovergang.

Jaren-Eina
Mellom Jaren og Eina skal kjørestrømsanlegget forsterkes. Videre skal det også utføres fjellsikringsarbeider på strekningen.


Hovedbanen

Mellom Kløfta og Eidsvoll skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider.

Kløfta-Dal
På denne strekningen skal jernbanesporets over- og underbygning kontrolleres.
Overbygningen består av skinner, sporveksler, sviller og ballast og hviler på underbygningen.
Underbygningen er en masse som består av grus og steinmateriale. Denne skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.

Veibomanlegegt ved Dal stasjon skal også kontrolleres denne helgen. Dette er en rutinekontroll som utføres med jevne mellomrom.

Asper-Bøn
Mellom Asper og Bøn skal det utføres diverse vedlikeholdsarbeider på sporvekslene. I løpet av helgen skal det også byttes sviller på en delstrekning mellom Asper og Dal.

Sand og Hauerseter
Det skal utføres vedlikeholdsarbeider på sporvekslene ved Sand og Hauerseter.

Jessheim
Ved Jessheim skal det utføres vedlikeholdsarbeider på isolerte skjøter i sporet. Isolerte skjøter er viktige for å fortelle toglederne hvor togene befinner seg på toglinja. Vedlikehold av isolerte skjøter skal forebygge signalfeil.
Videre skal det bores for nye mastefundamenter til høyspentanlegget ved spor 1 og 3. Arbeidene utføres av et bortog.

Sand-Bøn
På denne strekningen skal det etableres nye føringsveier for nye kabler.


Dovrebanen sør

Minnesund-Kleverud
Langs hele det nye dobbeltsporet mellom Minnesund og Kleverud skal det pakkes pukk, slipes skinner og kjøreledninger skal justeres. Mellom Strandlykkja og Kleverud arbeides det med stikkrenner og i den anledning skal det borres og pigges.

Hamar og Brøttum stasjon
I stasjonsområdene skal det gjennomføres en rutinemessig tilstandskontroll av signalanlegget.

Veldre-Rudshøgda
På denne strekningen skal det utføres noe sveisearbeid i forbindelse med skinnebytte.

Tangen-Ottestad
I løpet av helgen skal det byttes sviller på en delstrekning mellom Tangen og Ottestad.

Ottestad-Hamar
På denne strekningen skal komponenter på det elektriske anlegget byttes ut.

Tangen-Hamar
Mellom Tangen og Hamar skal jernbanesporets over- og underbygning kontrolleres.
Overbygningen består av skinner, sporveksler, sviller og ballast og hviler på underbygningen.
Underbygningen er en masse som består av grus og steinmateriale. Denne skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.

Jessnes stasjon
Signalanlegget i stasjonsområdet skal i løpet av helgen oppgraderes. Samtlige lamper vil få nye LED-pærer.

Moelv-Brøttum
Renseverket kjører på strekningen mellom Moelv og Brøttum. Renseverket er et tog med lengde på ca. en halv kilometer som graver ut dårlig pukk under svillene og erstatter dette med ny pukk. I denne prosessen siles avfallsstoffer ut før ny pukk blir lagt på plass, og denne prosessen fører til økt kjørekomfort for passasjerene og god kvalitet på banen.

Bergseng-Lillehammer
På denne strekningen skal det gjøres forberedelser til kjøring av renseverk. Dette innebærer utbedring av dreneringssystemer, rensk av stikkrenner, etablering av føringsveier for nye kabler og legging av nye kabler.

(Merk at strekningen Hamar-Lillehammer også er stengt for arbeider på morgen/formiddag mandag-lørdag i perioden videre fram til 13. juli.) Du kan lese mer om disse arbeidene her.

Dovrebanen nord
Trønderbanen

Hovin-Ler
På denne strekningen skal det jobbes med fjellrensk, i tillegg til at fjellsikring utføres langs hele strekningen denne helgen. Det skal også føres rør gjennom sporet på Ler.

Nypan-Heimdal
Helgens største jobb foregår i Klettbakkene, hvor det skal legges inn en kulvert mellom Nypan og Heimdal i forbindelse med det store E6-prosjektet til Statens Vegvesen. Disse arbeidene starter fredag og vil pågå hele helgen.

Heimdal-Selsbakk
På denne strekningen skal det blant annet jobbes med rensk av grøfter og stikkrenner, videre skal skog langs strekningen fjernes. Det skal også gjennomføres en rutinemessig tilstandskontroll av signalanlegget på strekningen. Det vil også bli utført nødvendig vedlikeholdsarbeid av en bru på strekningen.
På Heimdal stasjon skal det byttes et kryss i sporveksel 2.

Selsbakk-Trondheim
Også mellom Selsbakk og Trondheim stasjon skal det jobbes med rensk av grøfter og stikkrenner. I tillegg skal busker og skog langs strekningen fjernes.

Trondheim stasjon
Ved innkjørsel ved Skansen skal det byttes ledeskinner og et tungeparti. Her blir også sporvekslene kontrollert. Inne på stasjonen lages kabelføringer og det trekkes kabler. Det skal også monteres nye lysarmaturer overfor noen av sporene og plattformene. Denne helgen starter også togvarmeprosjektet på stasjonen.
I tillegg vil det arbeides på fire broer i helgen: Holtermannsveien, Klæbuveien, Innherredsvegen og Schøllers gate.

Rørosbanen

Støren-Ålen
Det skal byttes stikkrenner på strekningen mellom Støren og Ålen. Det blir også utført vedlikeholdsarbeider på Støren bru.
Det skal også jobbes på planovergangene ved Kotsøy, Bakos og Tolga.

Tynset-Hanestad
På strekningen mellom Tynset og Hanestad skal det gjennomføres et svillebytte. Arbeidene blir utført av et sporombyggingstog.

Atna stasjon
Denne helgen skal det også byttes sviller i en sporveksel ved Atna stasjon.