Omfattende arbeider på Dovre- og Nordlandsbanen i helgen

I helgen 28.-30. mai gjennomfører Jernbaneverket arbeider på Dovre- og Nordlandsbanen. Dette fører til store endringer i togtrafikken.

Her ser vi fra fjorårets flytting av kontaktledningen over Dovre fra gamle til nye master. Foto: Kjell Ove Vognild Skal du reise med tog på disse strekningene i helgen, se detaljert oversikt på NSBs nettsider:

Lokaltog i Trøndelag og Nordlandsbanen

Region- og fjerntog på Dovrebanen

Jernbaneverket utfører omfattende vedlikeholdsarbeider på disse tre banene denne helgen og togtrafikken er innstilt på hele eller deler av strekningene i de 60 timene arbeidene pågår. Det vil likevel bli kjørt arbeidstog på strekningene.

Her er en oversikt over hva som skal gjøres:

Dovrebanen sør (Eidsvoll-Fåberg)

 • Tilstandskontroll av signalanlegg 
 • Tilstandskontroll av kontaktledningsanlegg
 • Svillebytte på delstrekninger
 • Kjøring av ballastrenseverk (mellom Moelv og Brøttum)
 • Les mer om arbeidene

Dovrebanen  nord (Fåberg-Trondheim)

 • Kontaktledningsanlegg monteres på nye master (Vålåsjø-Hjerkinn)
 • Fjellsikringsarbeider (Kongsvoll-Drivstua)
 • Ledelys i tunneler
 • Svillebytte på delstrekninger 
 • Innlegging av ny bru mellom Fagerhaug og Ulsberg
 • Utskifting av kabler på delstrekninger

Nordlandsbanen ("Trønderbanen")

 • Trondheim stasjon: Kontroll av sporveksler, utskifting av lysarmaturer og kabler
 • Kontroll av signalanlegg
 • Svillebytte på delstrekninger
 • Skogrydding
 • Masseskifte på flere steder
 • Sporvekselbytte
 • Fjerning av planovergang ved Nossum

Nordlandsbanen (nord for Steinkjer)

 • Bodø stasjon: kabelarbeid
 • Vedlikeholdsarbeid sporveksler
 • Dreneringsarbeider på 25 delstrekninger
 • Fjerning av planovergang mellom Bjerka og Mo i Rana
 • Fjerning av planovergang mellom Svenningdal og Trofors
 • Utskifting av kabler
 • Arbeider ved flere bruer