Ny bru på plass ved Egersund

I løpet av helgen er den gamle Launes bru 1 på 105 tonn heist ut og skiftet med en ny bru på 220 tonn. Brubyttet er gjennomført med et stort kranfartøy. Også på en rekke andre baner er det denne helgen utført store arbeider.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Her heises den nye Launes bru 1 inn i traseen. (Foto: Jostein Egeli, (dronebilder)

Det var et spektakulært syn både da den gamle utslitte fagverksbrua Launes 1 ble løftet ut av jernbanetraseen over Launes-sundet ved Egersund, og da den nye 220 tonns brua ble løftet på plass samme sted. Operasjonen gikk som planlagt og den nye brua var på plass tre timer før planen søndag. I løpet av mandag 29.august skal det legges ballastpukk, sviller, skinner og monteres kontaktledning og signalanlegg slik at togtrafikken skal kunne starte opp igjen som planlagt tirsdag 30/8 kl 04.45.
Byggeleder Ulv - Erik Nordby (tv) og prosjektleder Karl-Ivar Urdal.

Den nye stålbrua ble produsert ferdig på Aker Solutions’ verft i Egersund, og fraktet på lekter ut til Launes. Den nye brua har samme lengde som den gamle, 34,5 meter. Løfteoperasjonene ble utført med et stort sjøgående kranfartøy, og det er Aker Soltions som har hatt kontrakten både på byggingen av den nye brua og på operasjonen med å skifte ut gammel bru med den nye.  
Les mer om bruarbeidene i Launes-sundet her

Flere store arbeider
Det har vært en omfattende vedlikeholds- og fornyelsesinnsats på flere banestrekninger denne helgen. På Dovrebanen i Gudbrandsdalen er flere mindre stålbruer byttet ut med betongbruer slik at sporet har fått gjennomgående ballast og bedre standard. Det er samtidig gjennomført vedlikeholdsarbeider flere steder fra Tangen i sør til Brennhaug i nord. På Sørlandsbanen er det utført arbeider mellom Mjøndalen og Kongsberg, blant annet i forbindelse med et veganlegg ved Darbu i regi av Statens vegvesen der en ny undergang ble lagt inn. Også på Gjøvikbanen og Østfoldbanen er det utført større vedlikeholdsarbeider denne helgen, blant annet på Sarpsborg stasjon. For den nye Follobanen (Oslo S – Ski) er det utført arbeider både ved Loenga nær Oslo S og ved Ski. 
Les mer helgens vedlikeholdsarbeider her

Her heises den gamle brua ut av traseen i Launessundet.

Her er den nye brua på plass og arbeidet med å legge ballast kan begynne.