Misvisende i media om forsinkede tog

Punktligheten i togtrafikken i 2015 er høyere enn den noen gang har vært. 91,5 % av togene var i rute ved ankomst endestasjon i fjor og det er misvisende tall som har framkommet i mediebildet.

Punktligheten i togtrafikken i 2015 var på 91,5 %. (Foto: Njål Svingheim)
- Det er misvisende at 22,7 % av togene ble forsinket eller innstilt i 2015, slik det er kommet frem i mediebildet, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket. Punktligheten i 2015 er faktisk høyere enn den har vært noen gang: 91,5 % av togene var i rute ved ankomst Oslo S og endestasjonen.

Misforståelsen i mediebildet skyldes at det er tatt med statistikk for hendelser underveis på togruten, men som ikke gir forsinkelser til endestasjonen eller Oslo S. Jernbaneverket måler punktlighet ved Oslo S og ved endestasjonene. Det føres i tillegg nøye statistikk over hendelser underveis for at Jernbaneverket skal få god oversikt over alle forhold som kan gi forsinkelser.

I 2015 ble 8,5 % av togene forsinket og 2,3 % innstilt på hele eller deler av strekningen. Av et gjennomsnitt på 1083 tog hver dag gir dette 92 forsinkede tog og 25 delvis eller helinnstilte tog.

Innstillinger verst for kundene

- Vi er ikke fornøyd med resultatene tross den høye andelen punktlige tog, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket. – Det er innstilte tog som gir kundene størst utfordringer. Først og fremst de innstillingene som kommer brått på grunn av uventede hendelser eller feil på jernbanen. Det er når togene ikke kan gå at kundene risikerer å bli kraftig forsinket til sine gjøremål.

  • 8 944 tog av totalt 395 495 tog ble i 2015 delvis eller helt innstilt
  • Den største enkelthendelsen som førte til innstilte tog i 2015 var flommen ved Launes bro i Egersund i desember. Den førte til 800 innstilte tog.
  • Mange av delinnstillingene i statistikken består av tog som innstilles på siste del av ruten, for eksempel mellom Oslo S og Skøyen, der de fleste passasjerene skal til Oslo S og ikke videre til Skøyen.

Vedlikehold gir resultater

- Punktlighetsstatistikken har pekt riktig vei de siste årene fordi det har vært satset på vedlikehold fornyelse av gamle anlegg. Mye av jernbanen er fra en annen tid og det er viktig å fortsette å ta igjen det store etterslepet vi har på vedlikehold og fornyelse, sier kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland i Jernbaneverket.