Kundeportalen er her

Kundeportalen gir Jernbaneverkets kunder, jernbaneforetakene og terminaloperatørene, tilgang til informasjonen og tjenestene de trenger for å løse sine oppgaver. Intensjonen med kundeportalen er at samhandlingen, informasjonsflyt og effektivitet mellom infrastrukturforvalter og operatører skal bli bedre.

Skjermbilde fra kundeportalen

Besøk kundeportalen i dag

Hva finner du i kundeportalen?

Kundeportalen samler all informasjon på ett sted og gjør den lettere tilgjengelig. I tillegg til god struktur har den også god søkefunksjon. Viktig innhold i kundeportalen akkurat nå er informasjonen om trafikkpakke 1 og 2, strekningene som er lyst ut på anbud. Denne informasjonen er utviklet i nært samarbeid med Samferdselsdepartementet.

Her finner du også informasjon om hva som kreves for å bli et jernbaneforetak eller terminaloperatør for å kunne delta i anbudskonkurranser.

Planleggingen av ruter på jernbanen er en møysommelig prosess som begynner opp til 4 år før toget faktisk kjører. Kundeportalen minner kundene om kommende og viktige datoer i denne prosessen.

 «Min side» i desember

9. desember lanseres også funksjonen «Min side». Med egen innlogging vil kundene få tilgang til:

  • Fakturaer
  • Inngåtte avtaler
  • Bestilling av tjenester
  • Status på brev/korrespondanse
  • Referater fra møter med Jernbaneverket
  • Opprettelse av samhandlingsrom