Helgejobb på flere banestrekninger 16.-18. september

Helgen 16.-18. september utfører Jernbaneverket arbeider på Nordlandsbanen, Meråkerbanen, Østfoldbanen og Vestfoldbanen.

Listen over tiltak som skal gjennomføres er lang og variert. Her følger en oversikt som viser hvorfor banestrekningene må stenges for ordinær togtrafikk. Vi viser til togselskapenes hjemmesider for nærmere informasjon om alternativ transport på de ulike strekningene.

 

Nordlandsbanen og Meråkerbanen

Kommende helg skal det jobbes flere steder på Nordlandsbanen og Meråkerbanen. Blant annet skal det legges inn nye sporveksler og ny bru ved Hell stasjon som fører til at spor 2 og 3 på stasjonen blir stengt. Dermed stenges Meråkerbanen. Når banen først er stengt i helgen skal det utføre en rekke andre arbeider opp til Storlien, som bytte av sporveksel, svillebytte, fjellsikring, bytte av stikkrenner, samt nedlegging av en planovergang.

På Nordlandsbanen skal det gjøre en rekke, større vedlikeholds- og oppgraderingsarbeider langs hele strekningen mellom Trondheim og Bodø. Det gjelder blant annet svillebytte, bytte av sporveksler, fjellsikring, vedlikehold av bruer, bytte av stikkrenner, nedlegging av planoverganger, innlegging av kulverter, nye plattformer og forlenging av Oteråga stasjon.

Vestfoldbanen

Kommende helg skal følgende arbeider utføres på Vestfoldbanen mellom Drammen og Larvik; bytte av skinner og bru ved Tønsberg og arbeid med et veisikringsanlegg ved Sandefjord. På Sem skal det nytte to sporveksler og mellom Tønsberg og Larvik skal det bytte skinner i enkelte kurver. Det skal pågå arbeider knyttet til dobbeltsporprosjektet Holm – Nykirke.

Østfoldbanen

På Østfoldbanen skal det gjøres arbeider mellom Halden og Kornsjø lørdag til søndag. Togene snur i Halden og i Ed.