Fullprofilboring i gang på Follobanen

Statsminister Erna Solberg døpte de to første gigantmaskinene for fullprofilboring og samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen trykket på startknappen. Hvert døgn skal hver av de fire tunnelboremaskinene bore 12 – 15 meter av det som blir Nordens lengste jernbanetunnel.

Her foretar statsministeren dåpen av den første maskinen for fullprofilboring på Follobanen. (Foto: Øystein Grue)

Dypt inne i fjellet der det er sprengt ut en stor monteringshall før oppstart av fullprofilboringen ble en stor milepæl i Follobaneprosjektet markert mandag 5.september. Statsminister Erna Solberg døpte de to første av de fire 150 meter lange tunnelboremaskinene. I forbindelse med dåpen sa statsminsiteren at Follobaneprosjektet er viktig for å gi bedre regularitet og kapasitet i togtrafikken sørfra inn til Oslo. –Forhåpentligvis vil også denne tunnelen bidra til at flere lar bilen stå i fremtiden, sa Solberg.

- Fantastisk prosjekt
Samferdselsminister Ketil Solvik – Olsen trykket på startknappen som satte i gang det enorme maskineriet på den første tunnelboremaskinen. - Jeg er sikker på at jeg aldri før har startet en større maskin, smilte han. Solvik – Olsen utelukker ikke at samme teknologi kan bli brukt også på andre jernbaneprosjekter i årene framover. – Dette er et fantastisk prosjekt både i omfang og framgangsmåte, sa samferdselsministeren. Follobanen blir på 22 kilometer, hvorav 18,5 består av to separate tunnelløp. I løpet av 2018 skal tunnelen være ferdig boret og banen skal være klar for trafikk i 2021.

- Takket være solid innsats fra hovedentreprenøren og underentreprenørene, er prosjektet godt i rute. Vi går nå inn i en ny fase og oppstarten av denne første tunnelboremaskinen er en svært viktig milepæl for prosjektet og for Jernbaneverket, sier assisterende jernbanedirektør Gunnar G. Løvås.

Spesialkonstruert
Tunnelboremaskinene er spesialkonstruert for tunneldriving i hardt, norsk fjell inne i Ekebergåsen. De er laget ved fabrikken Herrenknecht i Tyskland, fraktet til Norge i deler og satt sammen igjen i fjellhallen på Åsland. Fra det store anleggsområdet på Åsland skal alle de fire maskinene betjenes frem til boringen etter planen er ferdig mot slutten av 2018. Totalentreprenør for tunnelboring med TBM på Follobanen er Acciona Ghella Joint Venture.

De fire gigantmaskinene er i tråd med tradisjoner i tunnelbransjen gitt kvinnenavn og de er oppkalt etter markante kvinner med tilknytning til nasjonal og lokal historie.

  • Dronning Eufemia: Maskin nr. 1 borer fra Åsland til Oslo
  • Dronning Ellisiv: Maskin nr. 2 borer fra Åsland til Oslo
  • Anna fra Kloppa: Maskin nr. 3 borer fra Åsland til Ski
  • Magda Flåtestad: Maskin nr. 4 borer fra Åsland til Ski

Les mer om navnevalg og oppstart av fullprofilboringen her.

Se film fra markeringen her

Fakta:

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt og omfatter:

  • Nytt dobbeltspor fra Oslo S til Ski
  • En 20 km lang tunnel med to separate løp
  • Medfører store ombyggingsarbeider på og ved Oslo S
  • Medfører bygging av ny Ski stasjon
  • Medfører omlegging av Østfoldbanen inn mot Oslo og ut fra Ski

Les mer om Follobaneprosjektet her (brosjyre)

Entreprenørens og Jernbaneverkets folk sammen med statsministeren og samferdselsministeren ved oppstarten av fullprofilboring på Follobanen. Til venstre for statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik - Olsen står prosjektsjef Anne Katrine Kalager og assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås. (Foto: Øystein Grue)