Fullført prosjekt langs Mjøsa

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen åpnet fersk turveg og lokalveger langs Mjøsa fredag ettermiddag, feiret nabolaget at den nye hverdagen uten anleggsstøy og anleggstrafikk endelig kan begynne.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sykler gjennom åpningssnora som holdes av ordfører John-Erik Vika i Eidsvoll (t.v.) og ordfører Nils Røhne i Stange. (Foto: Hilde Marie Braaten)Etter fem år med byggearbeider mellom Minnesund og Labbdalen kunne Fellesprosjektet E6-Dovrebanen invitere til offisiell åpning av 18,6 kilometer med Mjøstråkk og rundt to mil med lokalveger. Vel 150 gjester møtte til fest på Morskogen stasjon med turmat på menyen. Flere hadde tatt sykkel, beina og rulleski fatt og testet fasilitetene.

Nabolaget fikk mange takk for tålmodigheten de har vist gjennom mange år med bygging, støv, støy og trafikk mellom Minnesund og Labbdalen.

– Jeg vet det har vært en påkjenning å bo i området i anleggsperioden. Men nå er alt ferdig og resultatet av arbeidene har blitt bra, sa ordfører i Eidsvoll, John-Erik Vika. Ordfører i Stange kommune, Nils Røhne, roste også naboene for deres utholdenhet og tålmodighet.

Togfritt og stille
Bygda Morskogen har fått stillheten tilbake. Her startet anleggsarbeidene med Eidsvold-Hamarbanen i 1876 og i 1880 begynte togene å gå gjennom bygda. Den 31. oktober i 2015 passerte siste tog Morskogen stasjon og togtrafikken ble lagt i tunnel.

I månedene som har gått har all infrastruktur langs den gamle Dovrebanen blitt fjernet og traseen har blitt forvandlet til 18,6 kilometer med turveg. Avbøtende tiltak som båtutsettingsplasser, molo og sandvolleyballbaner er også klare til bruk for allmennheten.

Fellesprosjektet E6-Dovrebanen har en kostnadsramme på 11,9 milliarder i 2016-kroner for byggingen av firefelts E6, dobbeltsporet jernbane, lokalveger, Mjøstråkk og avbøtende tiltak. Kostnadene til Mjøstråkk ligger inne i dette beløpet.

Miljødirektoratet overtar nå som eier av Mjøstråkk, mens Eidsvoll og Stange kommuner overtar ansvaret for drift og vedlikehold.

Gjenbruk av jernbane
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen viste til at det nærmest har blitt en årlig tradisjon å komme til Fellesprosjektet for å åpne noe. I desember 2014 åpnet han E6, i desember 2015 klippet han snora for det nye dobbeltsporet og i år er utbyggingen fullført.

– Gjenbruk er bra, og dette er et prakteksempel hvor gammel jernbane blir brukt til turveg.  Utbyggingen har også lagt til rette for at det blir enklere for alle å komme seg ned til Mjøsa for å dyppe tærne. Jeg vil takke Jernbaneverket og Statens vegvesen for godt utført arbeid, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ministeren er selv en ivrig syklist og åpningen foregikk ved at Solvik-Olsen syklet gjennom åpningsbåndet som ble holdt av ordførerne i Stange og Eidsvoll.  

– De som bruker turvegen her trenger ikke lenger å forsikre seg om at det kommer et tog de må passe seg for. Men det er en sjanse for å møte andre syklister, så vis hensyn til hverandre. Ikke la Mjøstråkk bli en ny «Tour de Finans» hvor folk må sykle i over 50 kilometer i timen for ikke å bli kjørt ned, sa ministeren og oppfordret de frammøtte til å komme seg ut uansett vær.

– Om det er dårlig vær, er det bare å tråkke litt på så dere får opp varmen slik at dere kan nyte naturopplevelsen. Om det er litt hardt når det står på, så er det godt å tenke på de flotte naturopplevelsene etterpå, avsluttet han.

En del av Europa
Mjøstråkk er både en lokal, regional, nasjonal og europeisk sykkelrute. Den er lokal for befolkningen som bor i området. Regional fordi den inngår i Mjøstråkk, en 250 kilometer lang sykkelrute rundt Norges største innsjø Mjøsa.

Turvegen mellom Minnesund og Kleverud inngår også i nasjonal sykkelrute 7, «Pilgrimsruta» som går fra Halden i Østfold, gjennom Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag til Trondheim. Nasjonal sykkelrute 7 en også del av det europeiske sykkelnettet EuroVelo nr. 3 «Pilgrims Route». Denne kan man sykle fra Santiago de Compostela i Spania gjennom Frankrike, Belgia, Tyskland, Danmark, Sverige og til Norge.

Turvegen videre
Jernbaneverket forbereder nå bygging av nye dobbeltspor-strekninger sør og nord for Fellesprosjektet (parsellene Eidsvoll-Langset og Kleverud-Sørli). Når disse strekningene står ferdige i 2023 ligger mer turveg på gammel bane inne i planene.

Jernbaneverket foreslår at turvegen på Fellesprosjektet forlenges over dagens jernbanebru på Minnesund og videre fram til Eidsvoll stasjon. «Vormtråkk» er en del av Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor som nå er under behandling av Eidsvoll kommune. Det er en forutsetning at Jernbaneverket får en avtale med kommunen om framtidig drift og vedlikehold av turvegen.

Turvegen fra Eidsvoll stasjon og opp til jernbanebrua over Minnesund vil også fungere som driftsveg for Jernbaneverket.

Fra Kleverud og ram til litt nord for Espa stasjon ønsker Jernbaneverket å forlenge turvegen langs dagens Dovrebane. Her kobler turvegen på Pilegrimsvegen, hvor sykkelrute 7 fortsetter videre nordover.

Lokale trimmere tester turvegen på den idylliske strekningen forbi Morskogen. F.v. Kåre Slettli, Arne Kørner Haugen og Anders Mostue. (Foto: Olav Nordli)