Etterfylling av pukk og justering av spor i Trøndelag

I juli skal Jernbaneverket etterfylle pukk og justere sporet på delstrekninger mellom Lundamo og Steinkjer. Arbeidene kan medføre noe støy.

Etterfylling av pukk. (Foto: Njål Svingheim)Av hensyn til togtrafikken må arbeidene utføres om natten mellom klokken 22.00 og 06.00. Arbeidet vil foregå slik:

Etterfylling av pukk (ballastsupplering):

  • Lundamo - Melhus: 8/7-10/7
  • Steinkjer - Hell: 7/7 - 17/7

Sporjustering:

  • Lundamo - Melhus: 15/7 - 18/7
  • Hell - Skatval: 19/7 - 22/7

Jernbaneverket beklager de ulempene dette medfører for våre naboer. Arbeidene vil flytte seg etter hvert som strekningene ferdigstilles.