Ekspresstog på Vestfoldbanen og flere godstog

Fra ruteendringen i desember blir det flere tog på både Vestfold- og Dovrebanen. Men det er i godstrafikken det blir størst økning med flere nye godstogpar på hovedstrekningene.

Om få dager legges denne strekningen forbi Holmestrand ned og erstattes av nytt dobbeltspor som tas i bruk 28/11. (Foto: Njål Svingheim)
Den nye ruteplanen som skal gjelde fra desember av er nå fastsatt og dermed offentlig. For de faste togpassasjerene er nok den største nyheten at NSB setter inn ekspresstog på Vestfoldbanen. I desember åpnes den nye dobbeltsporstrekningen Holm – Holmestrand – Nykirke med ny stasjon inne i fjellet i Holmestrand. - Som en følge av dette blir det plass til flere tog og NSB vil kjøre to raske tog i hver retning for pendlerne med lengst reisevei, opplyser leder for ruteplanseksjonen Jan Harald Dammen. Disse togene vil ikke stoppe mellom Tønsberg og Oslo-området og reisetiden Tønsberg - Oslo kommer da ned mot en time.

Også for pendlerne på Dovrebanen blir det flere tog da NSB der setter inn to nye innsatstog mellom Oslo S og Hamar på ettermiddagen. Også Flytoget har en liten økning i sin trafikk, selskapet vil kjøre ytterligere en avgang per time til/fra Stabekk og slik øke frekvensen fra Oslo Vest til Oslo lufthavn, Gardermoen.

SJ øker
Etter at svenske SJ startet opp med hurtigtogene X2000 mellom Oslo og Stockholm i august i fjor, har trafikken økt kraftig med fjerntogene over grensen. Nå vil SJ videreføre dette og setter inn ytterligere to avganger i hver retning per dag. Det betyr at det skal kjøres hele fem avganger i hver retning mellom Oslo og Stockholm på hverdager (mandag – fredag).

Vekst i godstrafikken
I godstrafikken blir det en økning i antall tog på hovedstrekningene. Svenske Green Cargo satser i Norge og vil kjøre flere tog enn til nå. Fra desember vil Green Cargo sette inn et nytt togpar fra Oslo til både Trondheim, Stavanger og Bergen i tillegg til dagens tog.
Dermed blir den faste godstrafikken på hovedstrekningene slik på hverdager:

  • Bergensbanen, Alnabru - Bergen: Ni togpar per døgn (CargoNet: seks, Green Cargo: tre)
  • Sørlandsbanen, Alnabru – Ganddal: Seks togpar per døgn (CargoNet: fire, Green Cargo: to)
  • Dovrebanen, Alnabru – Trondheim: Åtte togpar per døgn (CargoNet: fem, Green Cargo: tre)
  • Raumabanen, Alnabru - Åndalsnes: Ett togpar per døgn, som nå. (Green Cargo)

Annen godstrafikk øker også
I tillegg til disse kjøres det et stort antall tog for industrien med blant annet tømmer og flis av flere ulike operatører. CargoNet starter opp med to nye togpar til fra Syd-Sverige med forbindelser sørover i Europa i tillegg til eksisterende tog. Fra ruteendring vil det ene togparet kjøre tre dager per uke og utvides til alle dager fra mai neste år. Det siste togparet som skal kjøres fem dager per uke vil starte opp fra mai neste år. I denne korridoren som kalles ScanMed kjører Green Cargo også to togpar, ett fem dager i uken og ett seks dager. Green Cargo har også økt sin vognlasttrafikk mellom Alnabru og Hallsberg i Sverige med fire togpar i uken.På Sørlandsbanen skal CargoNet starte opp med fem togpar per uke mellom Vatnestraum og Kristiansand havn fra mai av. Dette er heltog som skal kjøres for Voss vann til Kristiansand havn for utskiping.
Green Cargo vil øke tilbudet sitt betydelig fra ruteendringen. Her passerer et Green-Cargo tog den gamle brua over Launes-sundet sist i august, rett før brua ble byttet ut. (Foto: Njål Svingheim)