Assistansetjeneste innføres på Drammen stasjon

Blinde, svaksynte og bevegelseshemmede skal nå få hjelp på Drammen stasjon. Jernbaneverket innfører fra 1. juni en assistansetjeneste til og fra togene.

Tjenesten er gratis og bestilles på Jernbaneverkets kundesenter minimum et døgn i forveien for garantert hjelp på ønsket tidspunkt.

Jernbaneverket har lenge hatt tilsvarende tjenester på fem andre større stasjoner rundt om i landet. I år skal assistanseordningen innføres på fem nye stasjoner, og Drammen er først ut.

Jernbaneverket har inngått en avtale med Drammen taxi om å drifte ordningen, og taxisjåførene vil utføre tjenesten. Er man blind, svaksynt eller bevegelseshemmede kan man kontakte Jernbaneverkets kundesenter og bestille assistanse. Bestiller man 24 timer på forhånd, er man garantert hjelp. Kundesenteret vil bestrebe seg på å skaffe assistanse også på kortere tid enn 24 timer, så lenge bestillingen mottas innenfor kundesentrets åpningstid.

Hvis man skal reise fra Drammen stasjon kan man avtale fire ulike møtesteder ved stasjonen; ved kiss and ride-plassen under Bybrua, ved taxiholdeplassen i Tollbugata, ved hovedinngangen til stasjonen og ved inngangen mot HC-parkeringsplassene. Her vil man møte en taxisjåfør som følger inn gjennom stasjonen, til billettautomatene hvor man kan kjøpe eller ta ut forhåndsbestilte billetter, eventuelt til toaletter og videre til plattformen toget går fra. På plattformene overtar NSB eller Flytogets personell og sørger for at den som trenger hjelp kommer ombord i toget.

De som har bestilt assistanse ved ankomst, vil møte taxisjåføren når de går av toget og blir hjulpet gjennom stasjonen og ut av stasjonen.

Assistansetjenesten er en selvstendig tjeneste som ikke er knyttet opp mot taxitilbudet ellers ved stasjonen. Assistanse på stasjonen kan kun bestilles på Jernbaneverkets kundesenter, ikke på taxisentralen. De som reiser med taxi kan selvfølgelig be om hjelp fra sjåførene, men det regnes som en del av taxituren.

Bestilling av assistansetjeneste hos Jernbaneverkets kundesenter

Åpningstider: mandag-fredag klokka 08.00-17.00. Lørdag, søndag og helligdager klokka 09.00-15.00.

Nettside:
http://www.jernbaneverket.no/Kundesenter/Assistansetjeneste-pa-stasjonene/

E-post:
assistanse@jbv.no

Telefon: 477 70 098