Arbeidshelg på flere baner i pinsen

I pinsehelgen skal nok en gang gjennomføres anleggsarbeider for å heve standarden på jernbanenettet. Gjennom helgen skal det arbeides på Drammenbanen, Østfoldbanen.

Jernbaneverket og entreprenører gjør seg klare til nok en arbeidshelg i pinsen. (Foto: Njål Svingheim)
Drammenbanen
Fra natt til lørdag 14. mai kl. 03.45 til mandag 16. mai. kl. 04.00 utføres diverse arbeider på strekningen Asker-Drammen. Arbeidene påvirker særlig togtilbudet til/fra Buskerud, Vestfold og Sørlandsbanen.  Se detaljer for deg som skal reise på nsb.no.

Østfoldbanen
Fra natt til lørdag 14. mai kl. 02.00 til mandag 16. mai kl. 03.00 utføres diverse arbeider på strekningene Oslo S -Kråkstad/Ås-Vestby. Arbeidene påvirker togtilbudet både på østre- og vestre linje av Østfoldbanen, blant annet som følge av travle dager i Follobaneprosjektet. Det er blant annet duket for anleggsarbeider i Ski og ved Langhus. Ved Sydhavna  i Oslo vil det foregå grunnundersøkelser nedenfor Mosseveien. Også ved Oslo S utføres det arbeider i regi av Follobaneprosjektet, blant annet på anleggene som forsyner togene med kjørestrøm.  
Se detaljer for deg som skal reise på nsb.no

Holmlia moderniseres
Ved Holmlia vil det også pågå arbeider i pinsehelga. Der er Jernbaneverket i full gang med å oppgradere og modernisere søndre ende av den tett trafikkerte holdeplassen. Arbeidene omfatter i hovedsak rehabilitering av trappeløp og plattformer.

Dovrebanen
På Dovrebanen pågår det et større arbeid med kjøring av ballastrenseverk mellom Hamar og Lillehammer. Dette er et arbeid som vil pågå fram til 13.juli og medfører buss i stedet for tog på del av intercitytogene.