Arbeider på Vestfold- og Sørlandsbanen helgen 5.-7. februar

Vestfoldbanen vil være stengt mellom Drammen og Skoppum fra 6. februar klokken 21.00 til 7. februar klokken 02.00 og Sørlandsbanen er stengt mellom Klepp og Ogna fra 5. februar klokken 21.00 til 7. februar klokken 11.00. Jernbaneverket skal utføre planlagte arbeider i denne perioden.

Fra arbeider på Varhaug tidligere i vinter. Foto: Geir Røvde Johansen/JernbaneverketVestfoldbanen
På Holm på Vestfoldbanen skal det utføres en såkalt PRE-sat som er en funksjonst av sporveksler i den togfrie perioden. Disse skal utføres av Jernbaneverket i samarbeid med Bombardier som er leverandør av signalanelgget på strekningen.

På NSBs nettsider finner du informasjon om alternativ transport i den aktuelle perioden.

Sørlandsbanen
Arbeidet med å bygge ny kontaktledning (KL) på strekningen Egersund – Sandnes fortetter.  Denne helgen blir det utført KL-arbeider mellom Klepp og Egersund fra fredag klokken 21:00 til søndag morgen klokken 11:00.

Her er noen av arbeidene som skal utføres:

  • Kabelarbeid ved Hognestad.
  • Strekking av line for autotransformator fra Hognestad til Bryne og mellom Bryne og Klepp.
  • Arbeid med kabelkanal mellom Brusand og Ogna
  • Skogrydding mellom Vigrestad og Varhaug
  • Kabellegging mellom Hellvik og Egersund.

Informasjon om toggangen på strekningen finner du her.