Arbeider på Østfoldbanen 27.-29. februar

Den siste helgen av februar skal Jernbaneverket gjennomføre arbeider på Østfoldbanen. Arbeidene vil pågå i og rett ved jernbanesporene og medfører derfor stans i togtrafikken.

Østfoldbanen og Østre linje vil være stengt fra lørdag 27. februar kl. 04.00 til mandag 29. februar kl. 04.00 på strekningene Kolbotn - Ås og Ski - Kråkstad. I denne perioden vil Jernbaneverket gjennomfører en rekke arbeider som bidrar til et mer pålitelig og fremtidsrettet togtilbud. Arbeidene er bl.a. knyttet til byggingen av Follobanen og vedlikehold av jernbaneteknisk infrastruktur.

Se NSBs nettsider for mer informasjon om hvordan trafikken avvikles i de aktuelle tidsrommene.  Også på NSBs-app får du detaljert informasjon om avgangstider for tog og buss.

Jernbaneverket beklager ulempene anleggsarbeider medfører.

Illustrasjon av nye Nordbyveien bro som skal stå ferdig høsten 2016.Startskudd for riving av bro i Ski sentrum

Siste helgen i februar starter arbeidene med rivingen av Nordbyveien bro i Ski. De første arbeidene som starer opp er rivingen av gangbroen på nordsiden Nordbyveien bro i Ski sentrum. Dette er bare starten på en rekke arbeider som skal utføres i Ski sentrum i tiden fremover.

Les mer om Follobanens arbeider i Ski

Når arbeidene med ny utbygging av jernbane gjør det nødvendig å stanse togtrafikken, er det viktig for Jernbaneverket å utnytte disse periodene også til andre nødvendige arbeider. Jernbaneverket vil derfor, i tillegg til arbeidene med Follobanen, gjennomføre vedlikehold og kontroller av jernbaneteknisk infrastruktur på de delene av Østfoldbanen som stenges for trafikk.