Arbeider på Drammenbanen helgen 3.-4. september

Lørdag 3. og søndag 4. september skal det pågå arbeider på jernbanen mellom Asker og Gulskogen og Holmestrand. Strekningen er stengt for togtrafikk i 12 timer.

Sveising av skinner. Foto: Øystein Grue

 Arbeidet starter lørdag kveld klokken 19.30 og avsluttes søndag morgen klokken 07.30. I denne perioden skal det blant annet utføres sporarbeider på deler av Asker stasjon. I Lieråsen tunnel blir det befaring i forbindelse med fremtidig oppgradering av tunnelen. Det blir også tekniske kontroller av tunnelens frostporter for vinteren. 

Under motorveibrua i Drammen skal kjøreledningen justeres. Dette er et ledd i prosjekteringen av framtidig innkjøring til Holmen/Drammen Havn sitt nye terminalområde.

På Drammen stasjon gjøres det etterarbeid for tidligere skinnebytte. Blant annet skal skinnene sveises og nøytraliseres. Noe støy må påregnes for dette. Samtidig blir det utført vinterkontroll av varmeelementer i sporvekslene på Drammen stasjon og Brakerøya.