Arbeider mellom Oslo S og Drammen i helgen

Natt til lørdag 13. februar til mandag 15. februar skal det pågå arbeider på jernbanen mellom Oslo S og Drammen. Strekningen er stengt for togtrafikk i 48 timer.

Det blir mye sveising av nye sporvekselkomponenter i Oslotunnelen denne helgen. Foto: Kjell Erik Bekkengen.

Arbeidet starter natt til lørdag klokken 03:45 og avsluttes mandag morgen klokken 04:00. I denne perioden skal Jernbaneverket skifte ut gamle komponenter i Oslotunnelen og Lieråsen tunnel på Drammenbanen.  Dette er signaltekniske arbeider som bidrar til bedre forutsigbarhet i signalanlegget.

Sjekk NSBs og Flytogets nettsider for å se hvordan dette påvirker ditt tog.