Arbeider i Oslotunnelen helgen 23/1 - 24/1

Oslotunnelen er stengt for togtrafikk hele lørdag 23.januar. Strekningen Oslo S - Skøyen er stengt på grunn av anleggsarbeider i 24 timer fra lørdag 23/1 kl 04.00.

Oslotunnelen er stengt på grunn av anleggsarbeider fra lørdag 23/1 kl 04.00 til søndag 24/1 kl 04.00. (Foto: Njål Svingheim)

NSB etablerer alternativ transport i den perioden Oslo S - Skøyen er stengt. Fra klokken 04.00 søndag morgen 24/1 skal togtrafikken gå som normalt gjennom Oslotunnelen igjen.  

Jernbaneverket skal gjøre omfattende oppgradering av sporveksler i Oslotunnelen, og diverse plattformarbeider på spor 3 og 4 på Nationaltheatret stasjon.

Gå inn på NSBs og Flytogets nettsider for mer informasjon om alternativ transport:

NSB:

https://www.nsb.no/rutetider/arbeid-pa-jernbanen/avviksmeldinger/oslo-s-skoyen

Flytoget:

http://www.flytoget.no