Advarer mot livsfarlig hærverk

Hærverk førte til nylig til to tilfeller av strømbrudd på Gjøvikbanen. Mange reisende ble rammet av forsinkelser og innstilte tog på grunn av hærverket som i verste fall kunne endt med alvorlige personskader eller en dødsulykke.

Etter meldinger om strømbrudd ble det foretatt omfattende feilsøking mellom Sandermosen og Nittedal. I den forbindelse ble det avdekket at noen hadde «moret» seg med å kaste pinner og kvister på koplingspunkter i våre anlegg ved Movatn. Tilsvarende hærverk var også årsaken til et nytt strømbrudd dagen etter.

Høyspenning livsfare

Jernbaneverket ser naturligvis svært alvorlig på hendelsene, og har politianmeldt hærverket. Det er samtidig grunn til å minne om at enhver form for «tukling» og nærkontakt med høyspenningsanlegg bokstavelig talt er forbundet med livsfare. Lange gjenstander som kommer i farlig nærhet kan føre til livstruende skader eller dødsfall som følge av overslag. I tillegg kan gnistregn føre til alvorlige gress- og skogbranner.

Jernbaneverkets kontaktledningsanlegg forsyner togene med kjørestrøm. Hærverk eller nærkontakt med 15 000 Volt er forbundet med livsfare.

Tankeløst hærverk

Det er ikke kjent hvem som står bak hærverket ved Movatn. Vi kan imidlertid ikke utelukke at det dreier seg om tankeløse «guttestreker». Vi henstiller derfor til foreldre og foresatte å forklare barn og ungdom at hærverk ikke bare er forbudt. Det er også forbundet med livsfare.