18 meter tunnel i døgnet

Tunnelboremaskinen Ulrikke er nå i full produksjon og framdriften er i snitt på 18 meter tunnel i døgnet. I løpet av neste år er sju kilometer tunnel fra Arna til Bergen ferdig boret.

Tunnelmasser på transportbånd fra TBM-en inne i Ulrikens nye løp. (Foto: Ingvild Eikeland)

Jernbaneverket første tunnelboremaskon for fullprofilboring (TBM) er nå i full produksjon. I sentrum av Arna kommer steinmassene fra tunnelboremaskinen ut på et transportbånd, før de kjøres videre med lastebiler. Som kjent skal også det meste Follobanens to tunnelløp bores på denne måten, den første av fire TBM-er for Follobanen er nå godkjent på fabrikken i Tyskland.

I Ulrikkens nye tunnelløp legges det forløpende skinnegang for anleggstog. Dette toget frakter mannskaper, betongelementer og utstyr inn i tunnelen.

Les mer om prosjektet Arna - Bergen her.

Et arbeidstog på anleggsskinnegang frakter materiell og mannskaper inn i tunnelen. (Foto: Ingvild Eikeland)