Sommerstengt på deler av  Vestfold- og Hovedbanen

Flere banestrekninger stenges for oppgradering i løpet av sommermånedene. I perioden 4. juli til 17. juli blir deler av Vestfoldbanen og Hovedbanen stengt for oppgradering.

Vestfoldbanen, Sandefjord – Skien
Det blir full stans i togtrafikken mellom Sandefjord og Skien fra lørdag 4. juli kl. 03.00 til tirsdag 14. juli kl. 03.00. NSB setter opp alternativ transport med buss, så lenge banen er stengt.  Se https://www.nsb.no/ for informasjon om alternativ transport. 

Jernbanebrua over Dronningensgate i Larvik skal byttes ut. Foto: JernbaneverketJernbaneverket har planlagt fornyelses- og vedlikeholdsarbeider på hele strekningen mens banen er stengt.

Blant annet skal vi oppgradere to jernbanebruer i Larvik. Brua over Lågen v/Skreppestad skal males, og vi skal bytte brua over Dronningensgate på Torstrand. 

Jernbaneverket bygger nytt dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn. Det nye dobbeltsporet skal stå ferdig høsten 2018.  I sommer skal deler av sporet inn mot Porsgrunn skal legges om i ny trase. Det meste av dette sporet er nå bygd ferdig, men det er en del jobb som gjenstår før sporet kan kobles til. Dette er arbeid som kun kan utføres når banen er stengt for trafikk.  

Her på Vallermyrene utenfor Porsgrunn skal deler av sporet legges om. På bildet ser man det nye sporet som skal kobles inn i hver ende. Det er en del grunnarbeider som må utføre i hvert koblingspunkt før sporet kan kobles til, derfor er det behov for ti dager uten tog på strekningen. (Foto: Anne Mette Storvik Jernbaneverket)

I Porsgrunn skal Jernbaneverket bytte ut og oppgradere planovergangen i Lilleelvegate, mens banen er stengt.  

Andre aktiviteter som skal utføres langs hele strekningen mellom Sandefjord og Skien, er kontroll av kjøreledning, fornyelse av spor, bytte av sviller mm. 

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:
Arbeidene i Larvik
Kommunikasjonssjef Kjell Bakken
e-post, kjell.bakken@jbv.no tlf. 916 57 573

Farriseidet – Porsgrunn
Prosjektleder jernbaneteknikk Rune Bårdsen Røer
rune.bardsen.roer@jbv.no tlf. 907 16 152

Kommunikasjonsleder Trine Bratlie Evensen
trine.evensen@jbv.no tlf. 930 89 550

Arbeidene i Lilleelvegate
Oppsynsmann Lars Eikhaugen lars.eikhaugen@jbv.no tlf. 916 71 558

Hovedbanen, Oslo S – Lillestrøm
Fra 6. juli til og med 20. juli går det ikke tog på Hovedbanen på strekningen fra Oslo S til Lillestrøm (linje L1). Jernbaneverket skal oppgradere signalanlegget på strekningen Sagdalen – Haugenstua, et tiltak som utføres for å opprettholde et stabilt tilbud langs Hovedbanen.


Jernbaneverket legger kabler langs sporet mellom Lillestrøm og Lørenskog. Kablene er nødvendig for å kunne sette det oppgraderte signalanlegget i drift. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket.

Full automatisk togkontroll (F-ATC)
Det nye sikringsanlegget gjør det mulig å overvåke togenes hastighet på en strekning. Hvis et tog holder for høy hastighet, vil F-ATC sørge for automatisk oppbremsing til riktig hastighet. Det nye anlegget skal tas i bruk på Strekningen Lillestrøm – Lørenskog, 20. juli. Jernbaneverket fortsetter med å oppgradere resten av Hovedbanen til nytt system utover høsten 2015.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket:
Byggeleder Trevor K. Conyard,
e-post: trevor.kennett.conyard@jbv.no tlf. 924 42 195

Kommunikasjonsrådgiver Anne Rognes,
e-post: anne.rognes@jbv.no tlf. 415 05 253

 Les mer om oppgaderingen av jernbanen på www.jernbaneverket.no/oppgrader