Pakking av spor på Trønderbanen i juli

Jernbaneverket skal pakke sporet på Trønderbanen juli 2015.

Pakkingen skal foregå på følgende strekninger og perioder:

Støren – Lundamo 26. – 31. juli
Levanger, Stjørdal og Ranheim22. – 23. juli

På grunn av den ordinære toggangen må dette arbeidet utføres om natten mellom 22.00 og 06.00, med unntak av Levanger der arbeidet starter allerede kl 19.00. Pakkingen skjer cirka hver tredje år for å øke sikkerheten og heve kvaliteten på sporet. Maskinen har en framdrift på cirka 500 meter i timen. Pakkingen kan medføre støy- og støvproblemer.

Jernbaneverket beklager dette, men vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for å minimalisere eventuelle ulemper.

For nærmere informasjon kan du kontakte ansvarlig for pakkmaskin; Bjørn Fellmann på
mobiltelefon: 916 92 505.