Østre linje planlegger for åpning

Mandag 31.august skal Norges første strekning med det nye felles europeiske signalsystemet ERTMS etter planen settes i drift.

Mandag 31.august åpnes Østfoldbanen Østre linje som Norges første strekning med ERTMS i ordinær trafikk. (Foto på Askim: Britt-Johanne Wang)
Det er en stor begivenhet for jernbanen i Norge når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mandag etter planen erklærer landets første ERTMS-strekning åpnet for ordinær trafikk. Samtidig er en lang arbeidsøkt over. Jernbaneverket besluttet i 2007 at Norge skulle bygge en erfaringsstrekning for det nye signalsystemet og at dette skulle være Østfoldbanen Østre linje, Ski - Mysen - Sarpsborg. 

Prosjektleder Jarle Rasmussen-Vi er glade for å være ferdig og for at vi kan begynne å kjøre tog igjen, sier prosjektleder Jarle Rasmussen, som i innspurten er opptatt med å få de siste dokumentene på plass. Østre linje har i sommer vært stengt for vanlig trafikk på grunn av omleggingen til det nye signalsystemet.

Fra gammeldags til topp moderne
Spranget for Østfoldbanen Østre linje er stort. Banen gjennom indre Østfold har gått fra å ha manuell trafikkavvikling, med bemannede stasjoner der meldinger om togene ble sendt manuelt mellom stasjonene, til å bli landets mest moderne. Med ERTMS  forsvinner alle synlige siganler langs linjen. All informasjon om togets framføring og hastighet gis direkte til lokomotivføreren i førerhuset. Systemet holder oversikt over hvor alle tog er til en hver tid og hvor fort de kan tillates å kjøre på de ulike delene av banen.

Det er planlagt å bygge om hele landets jernbanenett til dette nye systemet som skal bli ny standard i Europa. 

Samtidig med at Østfoldbanen østre linje får siste nytt innen signal-teknologi er alle stasjonene fra Ski til Mysen bygget om og modernisert. Det er også gjort store investeringer i form av nye vegsikringsanlegg, spor- og kontaktledningsanelegg på banens stasjoner. Strekningen er dermed oppgradert og modernisert for over en milliard kroner.

NSB bygger om ti av sine togsett av type 75 (FLIRT) for trafikk på ERTMS-strekningen. Disse togene vil da kunne brukes både på strekninger med de ordinære signalanleggene og på ERTMS-strekninger. Leverandør av ERTMS-anlegget på Østre linje er Bombardier.

Det første toget med passasjerer går fra Mysen 04:55 mandag 31/8.

Fakta:

  • Østfoldbanen Østre linje er 79 km lang fra Ski via Mysen til Sarpsborg
  • Ifølge Jernbaneverkets Nasjonal signalplan skal ti prioriterte jernbanestrekninger ta i bruk ERTMS innen 2030. Først ut etter Østre linje er Bergensbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen
  • Prosjektet ERTMS Nasjonal implementering er ansvarlig for utrulling av det nye signalsystemet på resten av jernbanenettet. Høsten 2015 starter prekvalifisering av ERTMS-leverandører
  • ERTMS skal anskaffes i tre kontrakter:
    - Nytt system for trafikkstyring (Traffic Management System- TMS)
    - ERTMS på alt rullende materiell i Norge 
    -Signalsystemer langs sporet og sikkerhetstiltak

Banens sørlige del fra Rakkestad til Sarpsborg har i lengre tid fungert som test-strekning for det nye systemet. (Foto: Njål Svingheim)

Stasjonene Kråkstad, Tomter, Spydeberg (bildet), Askim og Mysen er kraftig modernisert og oppgradert. (Foto: Njål Svingheim)