Flere stasjoner får SMS-oblatordning

Jernbaneverket innfører SMS-oblat for pendlerparkeringen på Gulskogen, Brakerøya , Drammen og Tønsberg stasjoner. Oblaten koster 50 kroner i måneden.

For å bedre parkeringsforholdene for pendlerne innføres SMS-oblatordning på Gulskogen stasjon fra 15. september. (Foto: Njål Svingheim)Pendlerne som parkerer ved Brakerøya, Drammen og Tønsberg stasjoner har i dag en lignende ordning med kjøp av oblat i billettsalget på stasjonen eller på Narvesen. Jernbaneverket ønsker en lik ordning for alle stasjoner. Derfor opphører kjøp av oblat på stasjonen 1. september. Oblat må heretter kjøpes via mobiltelefon. 

Mer brukervennlig
SMS-løsningen er en mer brukervennlig løsning enn å måtte fysisk skaffe en papiroblat hver måned. Med den nye ordningen henter du oblat kun én gang, og deretter betaler du og fornyer parkeringen ved å sende en tekstmelding. SMS-oblaten kan bare kjøpes av de som har årskort, månedskort eller ukekort hos NSB. Erfaringen fra de mange stasjoner dette er innført, viser at denne ordningen har blitt positivt mottatt av pendlerne. 

SMS-oblat er ikke knyttet til en bestemt stasjon, men kan benyttes på alle stasjoner i Norge med ordningen. Etter 15. september vil alle stasjoner mellom Mjøndalen og Asker ha innført SMS-oblat.

Belaster mobilregningen
SMS-oblaten belaster mobiltelefonregningen med 50 kroner i måneden så lenge den blir fornyet. Det finnes en egen ordning for de som ikke har mobiltelefon eller har abonnementer hvor det ikke er mulig å foreta kjøp over mobiltelefonen.

Oblatparkeringen gjelder mandag til fredag fra klokka 05.00 til klokka 17.00. Resten av døgnet samt i helgene er parkeringen gratis på oblatplassene. Tønsberg og Drammen er unntak. Her vil oblatparkering gjelde hele døgnet alle dager slik som i dag. Den tekniske SMS-løsningen driftes av firmaet mPark, og Q-park vil kontrollere parkeringen

Nyordning på Gulskogen
Ved Gulskogen stasjon har alle til nå kunne parkere uten oblat dersom det er plass. Undersøkelser viser at mange bilister som ikke bruker toget «gratisparkerer» på plasser som skulle vært forbeholdt de som reiser med toget.

Sikrer pendlerne
For å sikre pendlerne plass innfører derfor Jernbaneverket 15. september SMS-oblat også på Gulskogen stasjon. Det blir satt opp skilter som viser hvor de med oblat skal parkere og det settes opp betalingsautomat ved avgiftsparkeringen. De som parkerer uten gyldig oblat vil bli bøtelagt. Reisende med enkeltbillett henvises til dagparkering som koster 20 kroner dagen. Omlag 10 prosent av parkeringen ved stasjonene er avgiftsparkering.

Alle som i dag benytter pendlerparkeringen ved Tønsberg, Drammen, Brakerøya og Gulskogen blir informert om endringene med flyere på frontruta og plakater på parkeringsplassene i god tid før ordningen trer i kraft.