Arbeidshelg på Dovrebanen, Hovedbanen og Vestfoldbanen 29.-30. august

Helgen 29.- 30. august blir det omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på Dovrebanen og Vestfoldbanen. Arbeidene er en del av den omfattende fornyelsen av jernbanens anlegg innebærer at tog innstilles og erstattes med buss

Mellom Minnesund og Kleverud skal det arbeides med kontaktledningen.

Strekningene stenger for togtrafikk og NSB organiserer alternativ reise. Merk at enkelte tog ikke vil ha alternativ reise. For detaljer om alternativ transportopplegg, se NSBs hjemmesider.

Mellom Langset og Kleverud langs sørenden av Mjøsa bygger Statens vegvesen og Jernbaneverket nytt dobbeltspor og ny firefelts E6 (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen). 17 km med nytt dobbeltspor er planlagt tatt i bruk fra 23. november 2015. Mens banen er stengt mellom Eidsvoll og Hamar fra lørdag klokka 06:55 til søndag klokka 18:55 skal det jobbes flere steder på Fellesprosjektet. Blant annet skal det arbeides det med kjøreledningen mellom Minnesund og Strandlykkja. Mellom Ulvin og Morstua skal det fylles- og planeres nær sporet. På Strandlykkja vil det pågå rivearbeider og sporarbeider.

Det skal også foregå diverse vedlikeholdsarbeider mellom Hamar og Lillehammer fra lørdag klokka 06:10 til søndag klokka 17:40. Også på strekningen Lillehammer – Otta blir togtrafikken innstilt mellom lørdag klokka 05:00 til søndag klokka 17:25, mens trekningen Otta – Dombås blir stengt fra lørdag klokka 04:20 til søndag klokka 16:55. På hele strekningen mellom Hamar og Dombås vil det lørdagsnatta og søndag foregå omfattende vedlikeholdsarbeider.

På Hovedbanen mellom Kløfta og Eidsvoll vil det lørdag mellom klokka 07:30 og 19:10 være togfritt på grunn av vedlikeholdsarbeider.

På Vestfoldbanen blir togtrafikken innstilt mellom Drammen og Tønsberg fra lørdag klokka 01:00 til søndag klokka 08:10. Her skal det foregå arbeider knyttet til dobbeltsporutbyggingen mellom Holm og Nykirke. Det skal blant annet jobbes med endringer i dagens signalanlegg på strekningen.