Arbeid på Spikkestadbanen

De første ukene i august skal Jernbaneverket utføre omfattende vedlikeholds- og fornyelsesarbeider på deler av Spikkestadbanen mellom Heggedal og Spikkestad. Strekningen stenges for togtrafikk i 14 dager.

Skithegga bru på Spikkestadbanen. Foto: Jan Solheim/BMO E

- Det blir stor aktivitet på Spikkestadbanen mellom Heggedal og Spikkestad fra mandag 3. august til mandag 17. august, forteller Rune Olsen, prosjektsjef i Jernbaneverket.

Tiltak på tre bruer
I løpet av 14 dager skal Jernbaneverket blant annet utføre omfattende sikringsarbeid på Skithegga bru, som ligger i nærheten av Underlandsveien ved Heggedal. I tillegg skal det gjøres sikrings- og vedlikeholdstiltak av jernbanebrua ved Åsåker og Røyken.

På Skithegga bru skal det støpes nye landkar for å sikre brua. - Dette er et svært viktig sikkerhetstiltak fordi de eksisterende landkarene til brua ikke er stabile nok og begynner å skli ut. I tillegg ligger brua over en elv som gjør arbeidsprosessen svært omfattende, forklarer Olsen.

I løpet av perioden skal også togspor, signalanlegg og kjørestrøm kontrolleres. Det skal også ryddes vegetasjon langs hele strekningen.

- Vegetasjonsrydding er et viktig sikkerhetstiltak for å gi god sikt for lokførerne, sier Olsen.  – Samtidig kan vegetasjonsrydding bidra til færre dyrepåkjørsler.