Trønderbanen, varsel om støyende arbeider i juni

Jernbaneverket skal pakke sporet på "Trønderbanen" (Nordlandsbanen Trondheim - Steinkjer og Meråkerbanen Hell - Storlien) i juni 2015. Her er en oversikt over arbeidene.

Pakkingen skal foregå på følgende strekninger og perioder:

11. juni

Langstein

12.juni

Åsen

12.-13.juni

Ronglan

13.-14.juni

Skogn

14.-15.juni

Skogn

16.-17.juni

Levanger

17.-18.juni

Bergsgrav

18.-19.juni

Verdal

19.juni

Røra

20.juni

Mære

20.-21.juni

Steinkjer

21.-22.juni

Steinkjer – Hell (delstrekninger)

23.juni

Gudå – Kopperå

24.juni

Hell - Storlien

På grunn av den ordinære togtrafikken må dette arbeidet utføres om natten mellom klokken 22:00 og 06:00. Pakking skjer cirka hvert tredje år for å øke sikkerheten og heve kvaliteten på sporet.

Maskinen har en framdrift på cirka 500 meter i timen. Pakkingen kan medføre støy- og støvproblemer. Jernbaneverket beklager dette, men vi vil imidlertid gjøre vårt ytterste for å minimalisere eventuelle ulemper.

For nærmere informasjon, kan du kontakte ansvarlig for pakkmaskin; Bjørn Fellmann på mobiltelefon: 916 92 505.