SNCF tester norskutviklet strømavregning

Det nasjonale franske jernbaneselsskapet SNCF skal teste det norskutviklede strømavregningssystemet EREX.

De 50 togene som SNCF skal teste har allerede energimålere om bord. Eress er i gang med å kople opp systemene og tester dem. Erex skal brukes i SNCFs godstog som for det meste kjører i Frankrke og Tyskland. Installasjonen av Erex innebærer at strømavregningen for de franske godstogene blir nøyaktig basert på faktisk forbruk, og ikke lenger baseres på estimater som i dag.

Enkelt forklart er Erex et system som måler, avregner og fakturerer tog for faktisk energiforbruk på tvers av landegrenser. Togene får installert en måler som sender opplysningene om strømforbruket og sin posisjon trådløst til en server i Norge. Ved hjelp av dataprogrammer blir så disse dataene behandlet og sendt til den jernbaneforvaltningen hvor toget har kjørt med oversikt over forbrukt energi, hvor toget er, tilbakematet energi til kontaktledningen, og til hvilken tid energien er brukt. Dermed har jernbaneforvaltningen et nøyaktig grunnlag for fakturering.

I tillegg får togselskapene nøyaktig oversikt over strømforbruket og hvor forbruket har vært, noe som er viktig i arbeidet med energiøkonomisering.


Systemet Erex eies av partnerskapet Eress, bestående av de seks jernbaneinfrastrukturforvalterne Jernbaneverket (Norge), Trafikverket (Sverige), Banedanmark (Danmark), Liikennevirasti (Finland), SBB (Sveits) og Infrabel (Belgia).


Mer informasjon om Eress/Erex finner du på deres nettsider.

Lokomotiv fra franske SNCF.