SJ stanser hurtigtog Oslo – Stockholm

SJ avlyser den varslede satsingen på raske tog mellom Oslo og Stockholm. Årsaken er at Jernbaneverket fra sommeren 2016 skal starte utskifting av kontaktledningen på Kongsvingerbanen.

X 2000 gikk Oslo - Stockholm og Oslo - København i regi av selskapet Linx tidlig på 2000-tallet. <strong> Foto på Oslo S i 2004: Njål Svingheim </strong>
Bare drøye to måneder før SJ skulle kjøre første avgang med høyhastighetstoget X2000 mellom Oslo og Stockholm avlyser selskapet hele satsingen. – Årsaken er at Jernbaneverket skal skifte ut kontaktledningen på Kongsvingerbanen og  at banen derfor blir stengt for trafikk på dagtid mellom klokken 09 og 14 i to og halvt år fra sommeren 2016, sier administrerende direktør i SJ, Crister Fritzson. Selskapet er kritiske til at Jernbaneverket først i mars ga SJ beskjed om dette og sier at SJ allerede har brukt store beløp på ruteplanlegging, opplæring av personale og ombygging av togsett.

Kontaktledning fra 1951


Trafikkdirektør Bjørn Kristiansen i Jernbaneverket sier at utskiftingen av kontaktledningen på Kongsvingerbanen er sårt tiltrengt. -Det nåværende anlegget er over 60 år gammelt og veldig slitent, sier Kristiansen.  - Det er klart vi ikke er glade for at dette må ramme noen togavganger, men vi har valgt å skjerme pendlertrafikken morgen og ettermiddag, samt den viktige godstrafikken som for en stor del går om kvelden og natten på Kongsvingerbanen, sier han. – Vi er fortsatt i dialog med SJ om hvordan trafikkopplegget på strekningen kan bli, legger Bjørn Kristiansen til.