Oppgraderte omformere

I løpet av tre år har Jernbaneverket oppgradert omformerstasjonene. Oppgraderingen skal forlenge omformernes levetid med 40 år.

I godt og vel tre år har Jernbaneverkets energiavdeling jobbet med å oppgradere jernbanens omformerstasjoner. Arbeidet starta i 2012 og vinteren 2015 startet arbeidet på den siste omformeren som står på Alnabru i Oslo. Oppgraderingen består blant annet i å bytte ut kullbørster, sette inn nye vern og nye regulatorer og montering av pc-styrte kontrollanlegg.

– Det har vært en tidkrevene jobb, sier prosjektleder i Energi, Roy Tore Oppegaard. Oppgraderingen av omformerne har skjedd i felt, det vil si på stedet som omformeren står og har ikke vært fraktet til et verksted. Vi har vært helt avhengige av maskinsjefer og driftsteknikere ute på omformerstasjonene for å gjennomføre prosjektet, forteller prosjektleder Oppegaard.

Prosjektleder i Jernbaneverket, Roy Tore Oppegaard.Lettere vedlikehold og bedre overvåking

– Vi har oppgradert omformerne for å gjøre dem mer stabile og driftssikre, det blir lettere å vedlikeholde dem og overvåkingen blir bedre. Kontrollanlegget på omformeren blir byttet ut og omformeren kan heretter fjernstyres fra pc. Informasjon om turtall og temperatur og andre parametre kan sjekkes av fjernvakt. Nye vern og regulatorer gir oss maskiner som er mer driftsikre enn før, forteller prosjektleder Roy Tore Oppegaard om oppgraderingen.
– Oppgraderingen skal holde i 40 år, men enkelte bestanddeler kan ryke før, legger han til.

Vekk med kullbørster

Roy Tore Oppegaard står i maskinrommet på Alnabru omformer stasjon og skraper med verneskoen i golvet. Det blir et fargeskille mellom der skoen skrapte og området rundt. Den opprinnelige golvfargen trer klarere fram.

– Her ser du en av årsakene til at vi fjerner kullbørstene som står i omformerne. Børstene lager et støv som vi ikke vil ha. Etter tiår med drift er absolutt alt i maskinrommet kledd med et lag støv som stammer fra kullbørstene. Dette vil vi ikke ha mer av og derfor erstatter vi børstene med dioder og tyristorer, utdyper Roy Tore Oppegaard om ett av oppgraderingstiltakene som er gjort på omformeren.

Stort aldersspenn

De fleste omformerne som er oppgradert er bygd på 50-tallet, og de nyeste kom på 80-tallet.
Dette er oppgradert:

 

Antall omformereEffekt

Kostnad

97 MWA 
20 millioner kroner
17(Site)
Resterende 5,8 MVA (15 stk) maskiner er gjort børsteløs i forbindelse med hovedrevisjon på verksted
5,8 MVA 
48 millioner kroner
9

10 MWA

25 milioner kroner

Se bilder fra arbeidene. Klikk på bildet for å se stor versjon.