Bergensbanen åpnet også for persontrafikk ved Vaksdal

Mandag morgen åpnet Bergensbanen for trafikk med persontog forbi rasstedet ved Bogelia. Banen ble stengt torsdag kveld da det gikk ras mellom Vaksdal og Trengereid.

Store mengder slam og leire måtte fjernes fra sporet under ryddingen. selve raset gikk over rashvelvet. <strong> Foto: Ove Madsen </strong>

(Oppdatert mandag formiddag):
Lørdag formiddag fikk Jernbaneverket tillatelse til å gå inn i området og rydde vekk massene som lå i sporet, og samme ettermiddag begynte godstogene å kjøre igjen.

- De geologiske undersøkelsene viser at det er trygt å åpne jernbanen for togtrafikk, sier områdedirektør i Jernbaneverket Tony Dæmring. - Som en ekstra sikkerhet har vi satt inn vaktmannskaper som overvåker det rasutsatte området. Og dersom det går nye ras, vil vaktene varsle togene slik at de stanser.

Ryddingen av E16 startet opp mandag. Dette er i samråd med geolog.

-Rasene gikk i det samme området som den 12.mai, sier banesjef Bjørn Skauge på Bergensbanen vest.  Også denne ganget sørget rasoverbyggene på strekningen at Bergensbanen fikk få skader,  men rasfaren var så stor og massene så ustabile at Jernbaneverket måtte vente med å gå inn området til geologer ga klarsignal.  Det er også en utfordring at stikkrennene under banen tettes av rasmasser slik at alt vannet renner inn i sporet fra sideterrenget.

Bogelia ligger like vest for Vaksdal og har i hele Bergensbanens og Vossebanens historie vært kjent som en rasutsatt strekning. Derfor fikk jernbanen omfattende rasoverbygg og rashvelv på 1920-tallet. –Gang på gang ser vi at disse har stor effekt og begrenser skadene. Ras og skred på strekningen følger i skredløpene og dermed går det mest over linjen, sier Skauge. Likevel kommer det ved store ras mengder av sørpe, slam vann og finstoffer inn i sporet.

Inntil banen ble åpnet igjen satte NSB satt inn båt for tog forbi rasstedet, noe som fungerte godt også  ved forrige stengning på samme sted.
Persontrafikken går med båt forbi rasstedet. <strong> Foto: Bjørn Skauge </strong>

Her ses problemområdet fra sjøen. Skredløpene går helt til fjells. <strong>Foto: Ove Madsen</strong> 
 
E 16 har fått rasmassene over seg flere steder. <strong>Foto: Svein Erdal</strong>

Utsnitt av eldre oversikt over alle rasene i Bogelia. her har det vært slike problemer i hele Bergensbanens og Vossebanens historie.