Ny parkeringsløsning i Moss

Mandag 2. mars innfører Jernbaneverket ny parkeringsløsning med SMS-oblat for pendlerne i Moss. Den nye løsningen er både enklere og billigere for pendlerne og innebærer at Moss får samme parkeringsopplegg som blant annet Fredrikstad og Sarpsborg.

Moss st. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

-Selv om vi innfører et nytt parkeringsopplegg er hensikten stadig å unngå at bilister som ikke reiser med toget opptar plassene på pendlerparkeringen, forklarer prosjektleder Reidun Kvitberg Gulliksen. Hun understreker at SMS-oblaten ikke er knyttet til en bestemt stasjon. Dermed kan pendlere bruke samme oblat på alle stasjoner med SMS-oblat.et er innført.

- Dette gir unik fleksibilitet for pendlerne som kan velge å parkere ved flere stasjoner uten å betale ekstra, sier Kvitberg Gulliksen og minner om at Jernbaneverket allerede har innført SMS-oblat på Kolbotn, Ski, Fredrikstad, Rygge, Sarpsborg, Halden og Ås.

Oblaten gjelder mandag til fredag mellom kl fra kl. 05.00 til 17.00. Resten av døgnet samt i helgene er det gratis parkering. Den tekniske SMS-løsningen driftes av firmaet mPark, og Moss kommune kontrollerer fortsatt parkeringen.

Billigere parkering

-Innføringen av SMS-oblat i Moss innebærer at det blir billigere for pendlerne å parkere ved Moss stasjon. I den gamle ordningen kostet det 75 kroner måneden. Fra mandag 2. mars er prisen redusert til 50 kroner. Dette har sammenheng med at ordningen ikke er ment å være et økonomisk overskuddsprosjekt for Jernbaneverket, men driftes etter selvkostprinsippet, forklarer Kvitberg Gulliksen.

-Ved Moss stasjon rår vi over totalt 270 parkeringsplasser. 30 av plassene er beregnet på korttidsparkering, og forbeholdt reisende med enkeltbillett. Det koster 20 kr per døgn å parkere på disse plassene, sier prosjektlederen og minner om at egne regler gjelder for parkering på korttidsplassene.

Enkelt for pendlerne

Det nye opplegget er svært enkelt og brukervennlig. Pendlerne henter oblat på venterommet eller i egne postkasser ved parkeringsplassene. Alt av betaling og fornyelse skjer ved å sende en SMS. Deretter er det bare å plassere oblaten lett synlig i bilen, og sette seg på toget. Reisende med enkeltbillett kjøper billett på parkeringsautomatene. Gyldig billett gir rett til å parkere på korttidsplassene.

Slik bruker du SMS-oblat:

1. Plassér oblaten godt synlig i frontruten.

2. Finn frem reisekort/togbillett og sjekk kort- eller kundenummer. Kjøper du billett med app? Bruk kundenummeret som du finner under «min profil».

3. Send SMS til 2300.

Skriv: JBV <ditt oblatnummer> <ditt kort-/billett-/kundenummer>

4. Gebyr på kr 50 blir belastet over telefonregningen.

5. Kvittering kommer i retur på SMS. Parkeringen er gyldig når du har mottatt kvittering på din mobil.

6. Husk å fornye parkeringen når perioden er omme. Skriv JBV og send til 2300 for å fornye oblaten.

Senere fornyes parkeringen ved at man sender SMS, og det er ikke nødvendig å hente ny oblat til bilen hver måned. For de som ikke har mobil eller ikke vil belaste jobbtelefon med betaling kan mPark ordne en annen betalingsløsning