Jernbaneverket innfører SMS-parkering på Kongsvinger, Gjøvik og Gran

Parkeringsplasser er et knapphetsgode ved mange stasjoner. Faste togpendlere opplever at det blir stadig vanskeligere å finne ledig plass. Utstrakt fremmedparkering, det vil si bilister som ikke skal reise med tog, gjør ikke situasjonen bedre. Jernbaneverket tar grep og innfører parkeringsordning med SMS-oblat som prioriterer pendlerne.

Kongsvinger stasjon får nytt parkeringsregime som prioriterer de med togbillett.

Jernbaneverket innfører SMS-parkering på Kongsvinger, Gjøvik og Gran.Parkeringsplasser er et knapphetsgode ved mange stasjoner. Faste togpendlere opplever at det blir stadig vanskeligere å finne ledig plass. Utstrakt fremmedparkering, det vil si bilister som ikke skal reise med tog, gjør ikke situasjonen bedre. Jernbaneverket tar grep og innfører parkeringsordning med SMS-oblat som prioriterer pendlerne.

– Ordningen med SMS-oblat er innført ved en rekke stasjoner i østlandsområdet allerede. Nå står Kongsvinger, Gjøvik og Gran for tur, og det er ikke tilfeldig, sier prosjektleder Reidun Kvitberg Gulliksen i Jernbaneverket. Registreringer av bruken av parkeringsplassene og tellinger viser at svært mange av plassene ved de tre stasjonene okkuperes av andre enn togpendlere.

På Kongsvingerbanen er SMS-oblat innført på Sørumsand. Gjøvik og Gran er de første to stasjonene på Gjøvikbanen som får innført ordningen. 

Oblaten gjelder mandag til fredag fra klokka 05.00 til klokka 17.00. Resten av døgnet samt i helgene er det gratis parkering. Den tekniske SMS-løsningen driftes av firmaet mPark, og Europark vil kontrollere parkeringen.

Prioritere pendlerne

– Vi ønsker å prioritere de som faktisk reiser med toget, forklarer Kvitberg Gulliksen. Den nye ordningen bidrar til det i kraft av at den er basert på en kopling mellom parkeringsoblaten og kundens periodebillett/kundenummer.
For å benytte oblatplassene kreves altså gyldig periodebillett (årskort/månedskort/ukekort). Reisende med enkeltbilletter på tog kan parkere på ordinære avgiftsplasser.

Brukervennlig og fleksibelt

– Den nye parkeringsordningen er både enkel og brukervennlig, forsikrer Kvitberg Gulliksen. Pendlerne henter oblat på venterommet eller i egne postkasser ved parkeringsplassene. Alt av betaling og fornyelse skjer ved å sende en SMS. Deretter er det bare å plassere oblaten lett synlig i bilen, og sette seg på toget. Det er ellers etablert en reserveløsning for de som ikke har mobiltelefon eller abonnement uten betalingstilgang. Reisende med enkeltbillett kjøper billett på parkeringsautomatene. Gyldig billett gir rett til å parkere på korttidsplassene.

Prosjektlederen understreker at SMS-oblaten ikke er knyttet til en bestemt stasjon. -Dette gir unik fleksibilitet for pendlerne som dermed kan velge å parkere ved flere stasjoner uten å betale ekstra, sier Kvitberg Gulliksen. Det er ellers verdt å merke seg at Jernbaneverket ikke har mål om å tjene penger på ordningen, men må innføre en månedlig parkeringsavgift for å dekke kostnadene til drift av løsningen. 

Kongsvinger først ute

Ved Kongsvinger gjøres den nye ordningen gjeldende fra mandag 18. mai. Mandag 1. juni følger de to stasjonene på Gjøvikbanen etter.

– Vi legger vekt på å informere kundene i god tid på forhånd, og ved alle tre stasjoner vil det bli satt opp informasjonsplakater og delt ut informasjonsark på bilene. Pendlerne vil også finne informasjonsbrosjyrer med SMS-oblat i egne postkasser på venterom og ved parkeringsplassene ca en uke før den nye parkeringsordningen starter, sier Kvitberg Gulliksen og legger til at Jernbaneverkets kundesenter gjerne bistår med å avklare eventuelle spørsmål knyttet til SMS-parkering.