Godkjenning for å erstatte kobber med aluminium

Jernbaneverket har de siste årene vært plaget av stadige tyverier av kobber langs skinnene, men dette kan nå være historie.

Her erstattes kobberkabler med aluminiumskabler

Nå har Jernbaneverket fått godkjenning for å erstatte kobberkabler med aluminiumskabler langs skinnene og retningslinjene er tatt inn i det tekniske regelverket.


-Vi prøver å bytte kobber med aluminium på nyanlegg og der noe stjeles. I tillegg kan vi også bruke det for å forebygge tyverier fra anlegg som ligger svært nært veien, sier Jan Prang, sakkyndig driftsleder område Øst.

 
Kobber blir brukt for å sørge for jording og sikring av Jernbaneverkets høyspentanlegg. Problemet med tyverier har oppstått i tider der kobberprisen har vært høy, slik den har vært de siste årene. Østfoldbanen er, sammen med Gardermobanen og Vestfoldbanen, en av banestrekningene som har vært mye utsatt for kobbertyverier og det var her løsningen på problemet så dagens lys.


-Vi innså at vi var nødt til å prøve å tenke nytt, og etter en runde der vi etterlyste mulige løsninger på problemet landet vi på å teste ut aluminiumskabler som erstatning, sa Prang i april i 2013.

Prosjektet har vært svært vellykket og antallet tyverier av kabler på teststrekningene har blitt kraftig redusert. Der aluminiumskabler erstattet kobber har det ikke vært nye tyverier etterpå. Aluminiumsprisen så mye lavere enn kobberprisen at det ikke lenger lønner seg å stjele kablene. I tillegg er aluminiumen mindre tilgjengelig, da selve isolasjonen på kabelen er vanskeligere å fjerne.


-Vi er svært fornøyde med å ha funnet en løsning på problemet. Dette har kostet penger og tid som vi gjerne skulle ha brukt på andre ting, i tillegg til at det også har gått ut over passasjerene i form av togstans. Nå kan vi sette inn enda sterkere innsats på annet vedlikehold som jernbanen har sårt behov for, sier Prang.

På det meste ble kostnadene bare på Østfoldbanen cirka 500 000 til 600 000 på et år.