Buss for tog på tre banestrekninger helgen 17. - 19. april

Helgen 17. -19. april skal det utføres arbeid på Jærbanen, Hovedbanen og Vestfoldbanen. Togene erstattes med buss på de berørte strekningene.

Det jobbes døgnet rund på flere av banestreknignene som er stengt i helgen. Foto: Øystein Grue

Jærbanen

Jernbaneverket utfører arbeid på sporet mellom Stavanger og Egersund fra fredag 17. april kl. 23.15 til søndag 19. april kl. 23.15. Strekningen stenger for togtrafikk og NSB kjører buss for tog. Merk at enkelte tog ikke erstattes med buss.

Mellom Hellvik og Brusand skal gamle kontaktledningsmaster demonteres og fjernes.

Ved Klepp stasjon starter vi montering av nytt kontaktledningsanlegg, dette arbeidet sluttføres i en ny togfri helg 23.- 25. mai.

 

Hovedbanen

Hovedbanen stenges mellom Lørenskog og Lillestrøm i perioden 18.04 kl. 05.00 - 19.04 ca. kl. 18.45. NSB kjører buss for tog mens banen er stengt for at Jernbaneverket kan utføre arbeider i og langs sporet.

Jernbaneverket fortsetter arbeidet med å bygge føringsveier for kabler mellom Grorud og Strømmen. Disse arbeidene er forberedelser til et nytt signalsystem som kalles "full automatisk togkontroll" (F-ATC) som gir mulighet for hastighets-overvåkning av togene på strekningen. Vi skal legge kabler og utføre mindre gravearbeider i og langs sporet, mens banen er stengt.

 

Vestfoldbanen

Vestfoldbanen stenges mellom Drammen og Skien i perioden lørdag 18. april kl. 01.00 - søndag 19. april kl. 08.00.
NSB kjører buss for tog og Jernbaneverket skal utføre arbeider flere steder på strekningen.

Holm
På Holm utenfor Sande skal deler av kontaktledningsanlegget bygges om, dette er en del av forberedelser som gjøres for nytt dobbeltspor Holm – Nykirke.


Stor vedlikeholdsinnsats
Videre vestover på strekningen Barkåker – Larvik skal det utføres en rekke vedlikeholdsoppgaver.

- Med den tette togtrafikken som er på denne strekningen er en togfri periode en meget god anledning for å få utrettet alt dette arbeidet. Det meste av vedlikeholdsarbeidet kan ikke utføres under vanlig trafikkavvikling, sier Bjørn Ståle Varnes, banesjef for Vestfoldbanen.

Barkåker–Lauve
På denne strekningen skal det kjøres pakkmaskin for å stabilisere sporet. Enkelte plasser skal stikkrenner repareres og linjegrøfter renskes.

Fra Sandefjord til Lauve, samt spor 3 på Sandefjord stasjon, skal det byttes ut 1750 sviller.
I tillegg skal det byttes deler til skinnebefestigelsen i sporet mellom Sandefjord og Stokke.

- Til sammen skal det i området byttes sviller for ca.5 millioner kroner i år. Årsaken er selvsagt at tilstanden er i ferd med å bli for dårlig på mye av det gamle svilledekket på deler av strekningene her, sier banesjefen.

Stenger vei i Larvik
I Larvik skal det utføres forberedende arbeider på jernbanebrua over Lågen og brua over Dronningensgate. På brua over Lågen skal det etableres et stillas for senere overflatebehandling av brua. Ved Dronningensgate skal det peles før den gamle brua byttes ut med ny i sommer.

Arbeidet ved Dronningensgate vil i perioder medføre støy og føre til at veien må stenges i korte perioder. Omkjøring blir skiltet.

 
Vi minner om at Jernbaneverkets egne arbeidsmaskiner kan være på sporet, og at det er forbudt å oppholde seg i sporet selv om banen er stengt for ordinær togtrafikk.

Kontaktpersoner i Jernbaneverket

Jærbanen: Kommunikasjonsrådgiver Torgald Sørli tlf. 472 39 469

Hovedbanen: Kommunikasjonsrådgiver Hilde Lillejord tlf. 916 50 229
Vestfoldbanen: Kommunikasjonsrådgiver Cathrine Riis tlf. 400 27 530