Bedre tjenester på godsterminalene

Vi er nå klare med en modell som legger til rette for konkurranse på godsterminalene. –Tjenestene skal bli bedre for togselskaper og brukere av terminalene, sier Kjell Ivar Maudal, leder for terminaler i Jernbaneverket.

Ganddal godsterminal er landets nyeste. Sammen med Trondheim blir den også den første der driften settes ut i konkurranse etter den nye modellen. <strong> Foto: Øystein Grue </strong>
Stortinget bestemte i fjor at ansvaret for landets godsterminaler skal overføres til Jernbaneverket. Samtidig ble det bestemt at selve driften av terminalene skal konkurranseutsettes. Etter beslutningen har Jernbaneverket kjøpt opp spor og innretninger slik at alle terminalene nå er i offentlig eie i sin helhet.

Ganddal og Trondheim først ut

Ganddal godsterminal ved Stavanger ble valgt ut av Samferdselsdepartementet som den første for konkurranseutsetting av terminaldriften da denne er ny og var allerede da beslutningen kom i Jernbaneverkets eie i sin helhet. De første terminalene som skal få satt ut driften i konkurranse er Ganddal og terminalen på Brattøra i Trondheim. Det lages nå en framdriftsplan for videre konkurranseutsetting av tjenestene på de andre terminalene og i løpet av et par år skal dette være gjennomført på alle. Inntil så skjer fortsetter driften som i dag.

Modell for konkurranseutsetting

-Vi har vurdert flere mulige modeller for konkurranseutsetting av selve terminaldriften, sier Kjell Ivar Maudal.

- Her har vi også lyttet til ønsker og synspunkter fra brukerne av terminalene våre. Modellen som Jernbaneverket har landet på er valgt fordi den gir størst valgfrihet for terminalenes brukere.

Jernbaneverket vil tildele driftstillatelse for terminaltjenester til en eller flere terminaloperatører, og det er togselskapene som selv velger operatør for de tjenestene de trenger. Den innebærer at:

 • Jernbaneverket stiller med terminalene og stiller krav til kvalitet og sikkerhet på terminalen
 • Togselskapene inngår avtaler med de leverandører de ønsker å benytte
 • Togselskapene kan velge mellom leverandører som er eller blir sertifisert for terminaltjenester
 • På terminaler med kapasitet til det, og der det er etterspurt, vil Jernbaneverket søke å legge til rette for flere leverandører
 • Jernbaneverket vil fortsatt måtte sette begrensningskriterier for de terminaler der det er behov for dette

Tjenester

Det er rekke tjenester som kan tilbys overfor togselskaper og speditører på terminalene. Avhengig av størrelse og hvor komplekse terminalene er å driifte så kan dette være:

 • Gatekontroll (portvakt) og security
 • Løftetjenester (av/på togvogner og biler
 • Skiftetjenester (flytting av vogner og sammensetning av tog)
 • Vognvisitasjon (inspeksjon av teknisk tilstand)
 • Transport av lastbærere (containere og semihengere)
 • Reparasjoner og vedlikehold
 • Håndtering av spesialgods
 • Lager og depottjenester

- Hensikten med å gjennomføre alt dette er å kunne tilby ulike tjenester til lavere priser for togselskaper og speditører. Slik skal dette være et viktig bidrag til å bedre konkurranseevnen for gods på bane, sier Kjell Ivar Maudal.