Asker kommune endrer reglene for pendlerparkering

Asker kommune endrer fra 1. februar sine parkeringsbestemmelser på kommunens pendlerparkeringsplasser ved Asker stasjon. På Jernbaneverkets parkeringsplass blir det ingen endringer.

Klikk på kartet for å se stor utgave.

På Asker kommunes pendlerparkering på Elveplassen, Elveroa og Askerholmen er parkeringsreglene endret fra 1. februar. Pendlere bosatt i Asker som har gyldig parkeringsoblat fra Jernbaneverket og som har skaffet seg kommunens parkeringstillatelse (Asker-kort) kan parkere her uten å betale ekstra. Alle andre, uansett om de har Jernbaneverkets oblat eller ikke, må betale dagsavgift.  Se Asker kommunes nettsider om pendlerparkering.


På Jernbaneverkets parkeringsplass i Lensmannslia blir det ingen endring. Der kan alle som har gyldig parkeringsoblat parkere uten å betale noe ekstra uansett hvilke kommune de bor i.

Kunder som har enkeltbillett kan parkere både på JBVs parkeringsplass for dagparkering i Lensmannslia og på Asker kommunes parkeringsplasser mot å betale dagsavgift i maksimalt tre dager.