Arbeider på jernbanen i pinsen

Jernbaneverket benytter pinsehelgen til å utføre vedlikeholdsarbeid på en rekke strekninger. Det skal utføres arbeid på Hovedbanen, Drammen -/Askerbanen og Jærbanen. På disse strekningene blir også togtrafikken berørt. Vi viser til NSB for detaljer om togtrafikken.

KL-anlegget på Klepp stasjon skal fornyes i pinsen. Foto: Jernbaneverket.

 

Jærbanen (Egersund – Sandnes)

På Klepp stasjon skal eksisterende kontaktledning bygges om, og eksisterende ledninger og åk erstattes med nye. På Vigrestad stasjon blir det skogrydding og graving av nye kabelkanaler. I tillegg vil JBV drift gjennomføre vedlikeholdsarbeid på signalanlegget på flere stasjoner. Arbeidet på Jærbanen pågår i 60 timer fra midnatt 23.mai.

Drammen- og Askerbanen

Det skal utføres en rekke forebyggende vedlikeholdsarbeider på strekningen mellom Skøyen og Asker. Dette skjer i perioden fra 24.mai kl. 19:00  til  25.mai kl. 10:55, og strekningen vil bli stengt for togtrafikk.

Sandvika stasjon:
På Sandvika stasjon skal alle langsgående kobberledninger byttes ut med nye i aluminium. Arbeidene utføres med en skinnegående maskin.


Sandvika-Asker:
Mellom Sandvika og Asker skal ujevnheter under sporet utjevnes med pakkmaskin. Dette gjøres for å øke komforten ombord for reisende. Signalanlegget på denne strekningen skal også kontrolleres. Videre skal lavspentinstallasjoner (blant annet belysning i tuneller, reservestrøm og nødlys) kontrolleres.

Asker stasjon:
På Asker stasjon skal alle sporveksler kontrolleres.

Hovedbanen

På strekningen mellom Lørenskog og Lillestrøm skal et utføres forberedende arbeider i forbindelse med arbeidene som skal utføres i løpet av sommeren 2015. I Sagdalen mellom Strømmen og Lillestrøm skal skinnene byttes ut med nye. På strekningen skal det oppgraderes til full automatisk togkontroll (F-ATC) på Hovedbanen. Dette betyr hastighetskontroll av togene.

Sagdalen– Lørenskog:
 På strekningen Sagdalen – Lørenskog skal det jobbes 23. og 24. mai, begge dager fra klokken 8.00 til 22.00. Blant arbeidene som skal utføres er graving, ballastfylling og opprydding etter arbeider som er ferdige. Lørenskog – Lillestrøm På strekningen

Lørenskog - Lillestrøm:
Her skal det jobbes 23. og 24. mai, begge dager fra klokken 7.00 til 19.00. Det skal monteres skilt og baliser (komponenter i signalanlegget) i begge hovedsporene på strekningen.