Arbeid på sporet Oppdal - Fagerhaug 6.-14.6

Jernbaneverket skal utføre fornyelse av sporet på strekningen Oppdal – Fagerhaug i tidsrommet 6. – 14. juni. Det skal skiftes skinner, sviller og tilføres nødvendig ballastpukk.

Arbeidet har en framdrift på 1200 meter pr. dag, og kan medføre støy. Primært vil arbeidet foregå på dagtid i tidsrommet kl. 10.00 – 16.45. Det første skiftet vil imidlertid foregå lørdag 6. juni kl. 23.00 – søndag 7. juni kl. 06.40 ut fra Fagerhaug stasjon, og det siste skiftet utføres lørdag 13. juni kl. 19.20 – søndag 14. juni kl. 09.50.

Jernbaneverket beklager eventuelle ulemper som følge av dette, og vi vil gjøre vårt ytterste for å minimalisere eventuelle ulemper. For nærmere informasjon kan prosjektleder Tone Vanvikmyr  kontaktes (tlf 918 33868).